Barn med feber av ukjent årsak – som oftest virus.

Video: Barn med feber av ukjent årsak – som oftest virus.
Barnelegen snakker om feber

Nytt om barnehelse – fra forskningen

Barn med feber av ukjent årsak – som oftest virus.

En velkjent problemstilling: Barnet ditt er sykt med feber, almenntilstanden er rimelig bra uten andre tegn på sykdom.

Må barnet til lege? Hva er årsaken til feberen?

I denne amerikanske undersøkelsen fra Barneavdelingen ved Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA, som nettopp ble publisert i det amerikanske barnelegetidsskriftet Pediatrics, ble 75 barn med feber over 38 grader Celsium uten andre symptomer undersøkt nøye med blodprøver og dyrkningsprøver på bakterier og virus. Barn som allerede hadde fått påvist influensa, ble utelukket fra studien.

Ulike typer virus ble påvist i prøver hos 76% av barna, og ett barn kunne ha flere ulike typer virus samtidig. Barna ble sammenliknet med en gruppe barn uten feber som var innlagt for dagkirurgiske inngrep. Også i denne gruppen barn ble det påvist mye virus, hos 34% av barna, men disse virusene var av «snillere» typer enn hos barna med feber.

Blant barna med feber av ukjent årsak hvor kun virus ble påvist, hadde cirka halvparten av barna allerede fått antibiotika (unødvendig) av sin primærlege. Dette gjaldt særlig barn med adenovirus påvist da disse barna også hadde forhøyet antall betennelsesceller i blodet – noe som kan være årsaken til at primærlegen tolket dette som en bakteriell infeksjon.

Forskerne konkluderte med at man skal være tilbakeholden med å gi antibiotika til barn med feber av ukjent årsak uten andre symptomer enn feber da de fleste av disse barna har en virusinfeksjon.

Hva kan du lære: Dersom barnet ditt har feber uten andre symptomer, dreier det seg mest sannsynlig om en virusinfeksjon, og du kan se an situasjonen noen dager dersom sykdomsbildet ikke forverres.

Kilde: Artikkel i det amerikanske barnelegetidsskriftet Pediatrics: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/10/30/peds.2012...