Hofteundersøkelse av det nyfødte barnet

Video: Hofteundersøkelse av det nyfødte barnet

Hofteundersøkelse av det nyfødte barnet

Undersøkelse av hoftene er en viktig del av nyfødtundersøkelsen.

Den gjøres for å oppdage barn med medfødt hoftefeil eller hofteleddsdysplasi.

Hos disse barna er ikke hofteleddet helt normalt utviklet, men har en steilere hofteskål og løsere båndapparat.

Dermed vil hofteleddet være ustabilt slik at lårhodet, som har kuleform, ikke passer helt inn i leddet slik at det lett glipper ut av leddet – det vi kaller «løse hofter».

Dersom dette ikke blir oppdaget tidlig og behandlet, vil den videre utvikling av leddet kunne skades slik at man ender opp med et dårlig fungerende hofteledd.

Legen undersøker hoftene ved å gjøre forskjellige tester på bevegeligheten og stabiliteten i hofteleddet, slik videoen viser.

Legen vil da kunne kjenne om hofta «glir ut av ledd». Ca. 1,5–2 % av alle barn blir født med «løse hofter» med økt forekomst i noen familier.

Hos ca 20% av barna finner man «løse hofter» på begge sider.

Dersom en mistenker «løse hofter» basert på legeundersøkelsen, vil man gjøre ultralyd av hoftene.

Dette gjøres også rutinemessig dersom barnet er født i seteleie eller dersom det er medfødt hoftefeil i nær familie.

Dersom barnet har sikre tegn på medfødt hoftefeil, behandles det med en såkalt Frejkas pute mellom beina.

En slik «sprikestilling» av beina ved pute bruk i 3-4 måneder vil føre til normal utvikling av hoftene.