Nevrologisk undersøkelse av det nyfødte barnet – Primitive reflekser

Video: Nevrologisk undersøkelse av det nyfødte barnet – Primitive reflekser

Nevrologisk undersøkelse av det nyfødte barnet – Primitive reflekser

Det nyfødte barnet fødes med en rekke såkalte primitive reflekser.

Flere av disse er livsviktige for at barnet skal overleve den første tiden.

På denne videoen ser vi noen av disse primitive refleksene.

Den viktigste refleksen er nok sugerefleksen, som barnet bruker når det drikker melk fra brystet.

Sammen med sugerefleksen har vi en såkalt søkerefleks.

Når barnet kort etter fødselen søker etter brystvorten, dreier det hodet til den siden som blir berørt av morens hud eller brystvorte.

Dermed finner barnet brystvorten og kan begynne å suge.

En annen av de medfødte primitive refleksene er den såkalte Moro-refleksen eller omklamringsrefleksen.

Dersom barnet utsettes for en brå bevegelse, mister støtte under kroppen eller ved plutselig støy gjør barnet en omklamrende bevegelse med armene hvor det først slår ut med armene for deretter å bøye dem innover, gjerne ledsaget av gråt.

Mange mener at dette er en slags grunnleggende, gjenværende fryktrefleks hvor urmenneskebarnet mister grepet i moren sin.

En annen av de primitive refleksene er griperefleksen i hender og føtter, dvs. at hånden eller foten lukker seg omkring en gjenstand som berører håndflaten eller fotsålen.

Her demonstreres den såkalte automatiske gangrefleksen hvor barnet gjør gangbevegelser når bena settes vekselsvis ned mot et fast underlag.

Disse primitive refleksene forsvinner etter hvert og er stattes av viljestyrte bevegelser fra ca 3 til 4-måneders alder, selv om griperefleksen, sepsielt i beina kan være tilstede lenger.