NY VAKSINE i Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Video: NY VAKSINE i Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Rotavirusvaksine inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1. september 2014, og som skjemaet over viser, så skal rotavirusvaksinen gis ved 6 ukers alder og ved 3 måneders alder på helsestasjonen.

Det anbefales at for tidlig fødte barn vaksineres ved samme kronologiske alder som fullbårne barn.

Vaksinen som nå innføres i Barnevaksinasjonsprogrammet gis som dråper i munnen (oral mikstur) og består av levende, svekket virus (Rotarix).

Vaksinen gir beskyttelse mot en rekke av de rotavirustypene som gir sykdom hos sped- og småbarn.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som har anbefalt at alle land innfører rotavirusvaksine i sine barnevaksinasjonsprogram.

Vaksinen har vist å gi 74-85 % beskyttelse mot rotavirusdiaré og 90 -100 % beskyttelse mot alvorlig rotavirusdiaré med dehydrering.

Rotavirus er den vanligste årsaken til infeksiøs gastroenteritt (mage-tarm katarr) hos sped- og småbarn.

Noen av disse barna blir såpass syke på grunn av oppkast og/eller diaré at de kommer i underskudd på væske (dehydrering) og salter i kroppen slik at de må innlegges på sykehus.

Du finner mer stoff om rotavirus og mage-tarm katarr på nettsiden

(Se: Mage-tarm katarr (omganssyke) hos barn og Dehydrering hos barn).