Vaksine til småbarn - pneumokokkvaksinen

Video:  Vaksine til småbarn - pneumokokkvaksinen

Vaksine til småbarn - Pneumokokk

Luftveisinfeksjoner hos barn er ofte ganske uskyldige og skyldes som regel virus.

Noen luftveisinfeksjoner kan være forårsaket av bakterier, og disse krever derfor antibiotikabehandling for at barnet skal bli raskt frisk og unngå komplikasjoner.

En av de vanligste årsakene til bakterielle luftveisinfeksjoner er pneukokokkbakterien, som er en type streptokokkbakterie, og som særlig kan forårsake ørebetennelse og lungebetennelse, men som også i mer sjeldne tilfeller kan gi livstruende infeksjoner som blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse.

Heldigvis er det nå kommet en effektiv vaksine mot de syv mest vanlige typene av pneumokokkbakterier som gir sykdom hos små barn. Denne vaksinen er nå innført i Barnevaksinasjonsprogrammet og skal gies samtidig med kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon ved ca 3, 5 og 12 måneders alder.

Ved at barnet får vaksinen så tidlig, unngår en i stor grad at småbarn blir rammet av alvorlig pneumokokk-sykdom. Dette medfører redusert antall bakterielle luftveisinfeksjoner og dermed redusert forbruk av antibiotika. Sistnevnte er viktig for å hindre utvikling av økt motstandskraft (resistens) hos bakterier overfor antibiotika.

Dersom et lite barn har fått pneumokokkvaksine, er det mindre sjanse for at en seinere luftveisinfeksjon hos barnet skyldes bakterier, og større sjanse for at den skyldes virus. Ved virusinfeksjoner hjelper ikke antibiotika. Du bør allikevel få et barn med symptomer på luftveisinfeksjon (nesetetthet, snue, hoste etc.) undersøkt av lege dersom barnet har høy feber (temperatur over 39), pustebesvær eller tydelig nedsatt almentilstand.

Bivirkningene av pneumokokkvaksinen er beskjedne og dreier seg hos ca 10% av de vaksinerte i alt vesentlig grad om noe ømhet og smerter på innstikksstedet, evt. litt rødhet og hevelse lokalt i huden. Noen barn kan ha litt feber og føle litt uro, irritabilitet og utilpasshet i 1-2 døgn etter vaksinasjonen.

Disse plagene er dog uskyldige, og det er derfor langt viktigere at barnet får vaksinen og den beskyttelse som den gir.