Symptomsjekker

  • 1. Faretegn
  • 2. Symptomliste
  • 3. Besvar spørsmål
  • 4. Anbefaling

Utelukking av tegn på farlig sykdom

Først ønsker vi å utelukke at noe alvorlig feiler barnet ditt. Gå derfor nøye igjennom punktene under og se de tilhørende videoer, før du eventuelt klikker på Ingen av disse symptomene (grønn knapp)

Symptomsjekkeren kan aldri erstatte en legekonsultasjon, men er ment som et hjelpemiddel i håndteringen av et sykt barn.

Kontakt derfor alltid lege dersom du tror noe alvorlig feiler barnet ditt.