Akutt bihulebetennelse

Video: Akutt bihulebetennelse
Video: En far forteller om hvordan det artet seg da datteren hadde bihulebetennelse.

Hva er...

Hva er akutt bihulebetennelse hos barn?

Akutt bihulebetennelse er en luftveisinfeksjon som affiserer bihulene.

Sykdommen er vanligere hos voksne enn hos barn.

Årsaker til akutt bihulebetennelse

Akutt bihulebetennelse forårsakes som regel av bakterier. De vanligste er streptokokker, pneumokokker og mykoplasma.

Hos de minste barna er bihulene svært lite utviklet, og selv hos førskolebarn er ofte ikke bihulene ferdig utviklet.

Symptomer

Symptomer og funn ved akutt bihulebetennelse hos barn

Bihulebetennelse starter som en øvre luftveisinfeksjon med forkjølelsestegn i form av rennende nese, nysing og nesetetthet.

Etter hvert blir nesesekretet tykkere og pussaktig eller purulent. Smerter svarende til affisert bihule fører til smerter enten i panneregionen, i kinnregionen, mellom øynene eller bak nesen.

Smertene ved akutt bihulebetennelse kan øke dersom barnet bøyer seg fremover. I tillegg har barnet ofte feber, hodepine og noe nedsatt almentilstand.

Barnet vil angi ømhet dersom du trykker forsiktig eller banker lett over affisert bihule.

Av og til kan barn ha mer ukarakteristiske symptomer som uttrykk for en bihulebetennelse, og sykdommen kan derfor være vanskelig å diagnostisere.

Langvarig purulent nesesekresjon ofte kombinert med nattlig hoste kan være forårsaket av bihulebetennelse hos barn.

Har barnet gult eller grønnlig nesesekret i mer enn en uke, bør du tenke på bihulebetennelse som årsak til barnets plager.

Kronisk pannehodepine kan også være forårsaket av bihulebetennelse.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved bihulebetennelse

Bihulebetennelse fører sjelden til alvorlige komplikasjoner. Et unntak er akutt bihulebetennelse forårsaket av infeksjon i ethmoidalbihulen bak nesen

Barnet vil da ha feber, redusert almentilstand og hevelse, rødme og store smerter lokalisert til øyekroken inn mot nesen.

Denne tilstanden er alvorlig og krever sykehusinnleggelse for intravenøs antibiotikabehandling.

Har du mistanke om denne tilstanden hos barnet ditt, må du kontakte lege øyeblikkelig.

bihulebetennelse

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har akutt bihulebetennelse?

Dersom du har mistanke om at barnet ditt har bihulebetennelse, bør du oppsøke lege da bihulebetennelse bør behandles med antibiotika.

Nesedråper eller nesespray vil redusere hevelsen i slimhinnen i nesa og derved åpne utførselsgangene fra bihulene.

Dette vil bedre utluftingen av bihulene og virke smertelindrende.

Dersom barnet har smerter, kan smertestillende medisin i form av et paracetamolpreparat ha god effekt.

Slik gir du nesedråper når barnet ligger

Slik gir du nesedråper når barnet sitter

Slik gir du barnet nesespray

Forebygging

Ved å tilby nesedråper eller nesespray når barnet ditt blir forkjølet, kan du forhindre at forkjølelsen utvikler seg til en bihulebetennelse hos barnet.