Allergier hos barn

Video: Allergier hos barn
Prikktest benytter man for å finne ut om barnet kan ha en allergi. Allergifremkallende stoffer injiseres i huden. Stoffene kan være ekstrakter fra pollen, huststøvmidd, katt, hund eller kanin. Dersom barnet innen 15 minutter får en liten allergisk reaksjon lokalt på huden, kan det tyde på at barnet er allergisk for det aktuelle stoffet.

Hva er...

Hva er allergier hos barn?

Allergier er overfølsomhetsreaksjoner forårsaket av immunapparatet i kroppen.

Av ukjent grunn hos disponerte individer reagerer kroppens immunapparat på ulike stoffer som vanligvis er harmløse for andre mennesker.

Det settes i gang en produksjon av såkalte IgE antistoffer som igjen fører til at stoffer som histamin slippes ut i blodbanen.

Dette starter en allergisk betennelsesreaksjon i ulike deler av kroppen.

Eksempler på organer som kan rammes av allergiske reaksjoner, er øyne, nese, hud, lunger og tarmsystemet.

Stoffer som på den måten ”trigger” immunapparatet til å starte en allergisk reaksjon, kalles allergener.

Eksempler på kjente allergener ved allergi er:

  • ulike fødemidler (melk, egg, nøtter, bær, fisk, skalldyr med mer)
  • gift fra visse insekter (veps, bie) 
  • pollen fra trær 
  • gress 
  • dyrehår (hund, katt, hest, kanin, marsvin med mer) 
  • husstøvmidd 
  • sporer
  • ulike typer medisiner, særlig antibiotika
  • visse kjemikalier.

Allergi er svært vanlig.

Symptomer

Symptomer ved allergi hos barn

Symptomene ved en allergi er avhengig av hvilke organer som er utsatt for en allergisk reaksjon og barnets alder.

En allergisk reaksjon i huden fører til utslett, vanligvis elveblest.

Slik ser elveblest (urtikaria) ut

Utslett forårsaket av medikamentallergi kan dog imitere ulike typer utslett.

Slik ser et legemiddelutløst utslett ut.

Symptomer på allergi i tarmsystemet er kvalme, oppkast, diarre og magesmerter. Mindre barn kan reagere med irritabilitet, slapphet eller et kolikkbilde.

Vanligst er allergiske symptomer fra luftveiene, oftest på grunn av inhalerte allergener.

Hos de minste barna vil det kliniske bildet være et astmabilde med hurtig pusting, inndragninger, forlenget og pressende, eventuelt hvesende og pipende utpust, ofte kombinert med tørrhoste.

Slik er pustevanskene til barn med astma

Hos litt større barn og ungdom vil høysnue med rennende nese, nysing og røde og rennende øyne være typiske tegn på allergisk reaksjon.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved allergi

I sjeldne tilfeller kan den allergiske reaksjonen bli kraftig og gi et dramatisk sykdomsbilde.

Dette kalles en anafylaktisk reaksjon eller anafylaksi. En rekke organsystemer kan da affiseres, og tilstanden vil kunne bli livstruende dersom ikke behandling iverksettes raskt.

Startsymptomer er ofte kløe og en brennende følelse i munnen, på halsen og på leppene. I tillegg vil pasienten kunne hovne opp i ansiktet, rundt øynene, munnen og på leppene. Deretter kommer ofte et generalisert utslett i form av elveblest.

Slimhinnene inne i munnen og i svelget vil kunne hovne opp, slik at pasienten får svelgbesvær og vansker med å dra pusten.

I luftveiene oppstår ofte en astmareaksjon som forverrer pustebesværet. Sirkulasjonen vil kunne påvirkes, og barnets hud kan bli blek, klam og kaldsvettende.

Pulsen øker når blodtrykket faller, og pasienten står i fare for å besvime.

Andre symptomer er magesmerter, oppkast, diaré, kramper, sløvhet og eventuelt bevissthetstap.

Les mer om anafylaktisk reaksjon her.

Hjemmetiltak

Behandling/Hva kan du selv gjøre for barnet når det har allergi?

Ved mistanke om allergi hos barnet ditt, bør du få barnet undersøkt av lege, gjerne en allergispesialist.

Legen vil ofte ta ulike typer tester av barnet for å få verifisert allergidiagnosen. Dette kan være blodprøver eller hudtester.

Ved tegn på astma vil lungefunksjonsmålinger være aktuelt. Dersom det er andre i nær familie med allergi, øker dette sjansen for at også barnet er allergisk.

Den beste behandlingen er å unngå det stoffet som barnet reagerer allergisk overfor. Ofte er ikke dette mulig, men du kan gjøre en del tiltak for å redusere eksponeringen.

Det finnes ulike medisiner mot allergi. Disse kan fåes som nesespray, øyedråper, ulike astmamedisiner og som miksturer eller tabletter. Ved høysnue er basis medisinen antihistaminer, eventuelt kombinert med nesespray med steroider.

Ved astma finnes ulike typer medisiner. Barn som har hatt anafylaktisk reaksjon tidligere, bør utstyres med en adrenalinsprøyte , som settes som en injeksjon av barnet selv eller foreldrene.

Slik setter barnet en adrenalinsprøyte 

Tilførsel av allergen i små doser gjennom gjentatte injeksjoner kan være aktuelt for noen pasienter med allergi. Dette gjør at det produseres antistoffer mot allergenet og hindrer derfor alvorlige allergiske reaksjoner seinere.

Forebygging

Forebygging av allergi hos barn

Dersom det er umulig å unngå helt stoffet som barnet reagerer allergisk overfor, er det viktig å forsøke å redusere mengden allergen.

Ved kjent husstøvmidd allergi bør en unngå heldekkingstepper på barnets soverom.

Rydd vekk leker og oppbevar de i skap slik at de ikke står fremme og samler støv.

Vask rommene i huset ofte.

Benytt spesialtrekk utenpå puter og laken til barnet ved påvist midd allergi.

Allergiske barn bør ikke ha kjæledyr inne. Unngå også at barnet omgås dyr som det er allergisk overfor, når barnet er på besøk hos venner og slekt.

Informer slekt, venner og skole dersom barnet er allergisk overfor visse matsorter slik at en unngår at barnet tilbys disse.

Barn med pollenallergi bør ikke sove med åpent vindu på soverommet i pollensesongen.

De bør dusje og vaske håret før sengetid for å fjerne mest mulig pollen fra kroppen.

Unngå at barn med kjent allergi eksponeres for sigarettrøyk da dette kan forverre barnets plager.