Atopisk eksem

Video: Atopisk eksem
Videoen viser barn med atopisk eksem. Atopisk eksem er et hudutslett som vi ofte ser hos barn og unge med en spesielt tørr og sensitiv hudtype. En finner atopisk eksem hos ca 15 % av alle småbarn, men hos de fleste forsvinner utslettet før voksen alder. Utslettet er kronisk, men kan variere i intensitet og er ofte sterkt kløende.

Hva er...

Hva er atopisk eksem hos barn?

Atopisk eksem er et hudutslett som vi ofte ser hos barn og unge med en spesielt tørr og sensitiv hudtype.

En finner atopisk eksem hos ca 15 % av alle småbarn, men hos de fleste forsvinner utslettet før voksen alder.

Utslettet er kronisk, men kan variere i intensitet og er ofte sterkt kløende. 

Årsaker til atopisk eksem

Årsaken til atopisk eksem er ukjent, men enkelte barn er mer utsatt enn andre.

Dette skyldes en arvelig disposisjon i familier med opphopning av allergiske lidelser som høysnue og astma.

Dette kalles atopisk belastning. En rekke faktorer vil kunne påvirke eksemet og medføre forverrelse av utslettet.

Symptomer

Symptomer og funn ved atopisk eksem

Barnet har en tørr hudtype, som er spesielt følsom og som lett blir irritert av ulike vaskemidler, såper, parfyme etc.

Den tørre huden klør, og kløen medfører økt hudirritasjon.

Det oppstår lett en ond sirkel med eksem, kloremerker, hudavskrap, sårdannelse og fare for infeksjon. 

I de akutte fasene vil eksemet være hissig og rødt, ofte med åpne væskende sår.

 I mer kroniske faser av eksemet vil huden være fortykket med arr etter kloremerker og sår.

Atopisk eksem kan oppstå i hele barnealderen, men sjelden før 4 måneders alder.

Utslettet starter oftest i ansiktet og sprer seg til hender, føtter og bleieregionen, deretter utover kroppen.

Hos eldre barn er den vanligste lokalisasjonen av eksemet i knehaser og i albuegropene.

Komplikasjoner ved atopisk eksem

Ved sårdannelse i eksemet kan man få en sekundær bakteriell infeksjon.

Vanligste bakterier er stafylokokker, som ofte gir puss i eksemet, i tillegg blir eksemet mer rødt, varmt og ofte ømt å ta på.

Barnet kan eventuelt også få feber.

Dersom et barn med atopisk eksem blir smittet med vannkopper eller herpesvirus, kan utslettet bli betydelig og barnet allment påvirket.

Lege bør da kontaktes. 

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har atopisk eksem?

Dersom barnet ditt har atopisk eksem, bør du kontakte lege eller helsestasjonen for å få råd om behandling.

Ved utbredt eksem bør en hudlege eller barnelege følge opp barnet med regelmessige kontroller.

Behandlingen består av ulike typer lotion, kremer, salver og bad.

Det er viktig at du har et nedskrevet behandlingsskjema for barnet ditt, da intensiteten i behandlingen vil være avhengig av hvor hissig eksemet er for øyeblikket.

I gode faser vil daglig smøring med fuktighetskrem og oljebad kunne holde huden myk nok til at eksemet ikke blusser opp.

I mer hissige faser av eksemet kan det være nødvendig å bruke en steroidsalve eller krem i en avgrenset periode.

Ved mistanke om infeksjon i eksemet bør en lege vurdere om barnet skal behandles med desinfiserende bad, antiseptisk salve eller antibiotika.

Av og til må barn med uttalt atopisk eksem innlegges på en barneavdeling i noen dager for å få eksemet under kontroll.

Forebygging

Forebygging av atopisk eksem hos barn

Eksem kan av og til forverres av stoffer i hjemmet, for eksempel støv, røyking, husdyr og fødemidler.

Dersom du har mistanke om dette, bør du prøve å unngå at barnet utsettes for denne belastningen.

Unngå sterke såper eller annet som kan irritere barnets hud.

Barnet kan også reagere på klær som er vasket med spesielle vaskemidler.

Vær nøye med å smøre barnet regelmessig med fuktighetskrem.

Hold barnets fingernegler korte slik at barnet ikke skraper seg opp når det klør.

Nattlig kløe kan lindres ved å gi medisin i form av antihistamin om kvelden.

For tett påkledning kan gjøre at huden blir svært varm, noe som kan forsterke hudkløen.