Barnesykdommer

Video: Barnesykdommer
Videoen viser en gutt med hånd, fot og munnsykdom. Dette er en vanlig barnesykdom hvor symptomene er feber, sår hals, blemmer i munnen og utslett i hendene.

Hva er...

Barnesykdommer

Med barnesykdommer mener vi en gruppe svært smittsomme sykdommer som det er vanlig å få i barnealderen. Ofte er disse barnesykdommene også assosierte med utslett.

Grunnen til at man får disse sykdommene i barnealderen, og i liten grad når man blir eldre, er at kroppens immunforsvar utvikler immunstoffer som hindrer at sykdommene bryter ut på nytt.

I dag har vi en effektiv vaksine – MMR – som beskytter barna mot meslinger, røde hunder og kusma.

Og det er veldig bra, fordi dette er barnesykdommer som kan ha farlige komplikasjoner.

MMR-vaksinen er en del av vaksinasjonsprogrammet i Norge, og det er svært viktig at alle foreldrene sørger for at barna får tatt disse vaksinene på helsestasjonen.

Nesten alle barn får vannkopper og fjerde barnesykdom. Mange får også femte barnesykdom og skarlagensfeber.

De ulike barnesykdommene:

Kusma er en infeksjon som gir feber, hodepine og en betennelse med hevelse i spyttkjertlene på halsen. Betennelsen kan være ensidig eller tosidig og er forårsaket av et virus.

Barn mellom 2 og 12 år er mest utsatt for smitte. Større gutter og menn som smittes kan få betennelse i en eller begge testikler, noe som kan gi sterilitet.

Les mer om kusma.

Røde hunder er en av de klassiske barnesykdommene med luftveissymptomer, feber og utslett.

På grunn av Barnevaksinasjonsprogrammet er sykdommen blitt uvanlig blant barn i Norge. Barnet virker ikke så veldig syk, har noe feber og snue ofte kombinert med øyekatarr før utslettet viser seg.

Utslettet er småprikket rosa og brer seg fra ansiktet og nedover på kroppen. Utslettet varer i ca 3-5 dager.

Røde hunder fører sjelden til alvorlige komplikasjoner, bortsett fra ved infeksjon hos gravide kvinner hvor sykdommen kan medføre alvorlige skader av fosteret.

Les mer om røde hunder.

Meslinger er blant de klassiske barnesykdommene med luftveissymptomer, feber og utslett. Sykdommen var tidligere blant de hyppigste barnesykdommene, men er nå blitt sjelden i Norge etter at vaksinering ble innført.

I andre deler av verden hvor det ikke er innført vaksinering og hvor de hygieniske forhold er dårlige, er meslinger en fryktet infeksjonssykdom som på verdensbasis hvert år tar en million barneliv.

Sykdommen starter som en øvre luftveisinfeksjon med forkjølelsestegn i form av snue, feber og litt hoste (katarralsk stadium).

Etter 1 - 2 uker med slike symptomer blir hosten gradvis mer uttalt, og barnet får hosteattakker (hostestadiet), dvs. anfall med hosteserier, spesielt om natten.

Les mer om meslinger.

Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gi alvorlige symptomer, spesielt hos de minste, ikke-vaksinerte barna.

Sykdommen starter som en øvre luftveisinfeksjon med forkjølelsestegn i form av snue, feber og litt hoste.

Etter 1 - 2 uker med slike symptomer blir hosten gradvis mer uttalt, og barnet får hosteattakker, dvs. anfall med hosteserier, spesielt om natten.

Se video av barn med kikhoste

Lese mer om kikhoste.

Vannkopper er en vanlig sykdom i barnealderen. Denne barnesykdommen gir feber og utslett bestående av væskefylte små blærer eller vesikler. Sykdommen er svært smittsom, og det er vanlig at flere i samme husstand smitter hverandre. Jo mindre barnet er, jo mindre affisert er som regel barnet av sykdommen.

Se video av barn med vannkopper

Les mer om vannkopper.

Skarlagensfeber er en ganske vanlig infeksjonssykdom i barnealderen med sårhet i halsen og utslett på kroppen. Sårheten i halsen skyldes ofte en mandelbetennelse. I halsen ser en da at mandlene er dekket med gule propper eller belegg.

Se video av gutt med skarlagensfeber

Les mer om skarlagensfeber.

Fjerde barnesykdom er en svært vanlig infeksjonssykdom med høy feber og seinere utslett særlig hos barn under 2 år, og spesielt hos barn mellom 7 og 13 måneder.

Denne barnesyskdommen kalles også tredagersfeber. Fjerde barnesykdom starter med raskt stigende feber opp til ca 40 grader.

Til tross for den høye feberen har barnet få eller ingen andre tegn på infeksjon. Enkelte barn kan bli grinete og irritable, mens andre har en utmerket almentilstand.

Etter 3-4 dager med feber forsvinner feberen, og i løpet av få timer utvikler barnet et utslett.

Se video av barn med fjerde barnesykdom

Les mer om fjerde barnesykdom. 

Femte barnesykdom er en infeksjonssykdom med lette luftveissymptomer, feber og utslett særlig hos barn over 5 år.

Sykdommen starter med moderat feber og lette luftveis-symptomer med snue og litt hoste. Symptomene kan så avta før utslettet kommer etter ca en uke.

Utslettet starter som rødme i kinnene . Dette har gitt sykdommen navnet ”ørefiksykdom”.

Se video av gutt med femte barnesykdom

Les mer om femte barnesykdom.

Hånd-fot- og munnsyke er en mild barnesykdom med utslett forårsaket av virus.

Barnet får vanligvis blemmer i håndflatene, under føttene og i munnen. Se videoen øverst på denne siden.

Se video av gutt med hånd, fot og munnsykdom