Besvimelse hos barn

Video: Besvimelse hos barn

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er besvimelse hos barn?

Besvimelse er en episode med kortvarig bevissthetstap. I barnealderen er dette vanligst hos litt eldre barn, spesielt jenter i skolealder.

Årsaker til at barn kan besvime

Det er en rekke ulike årsaker til bevissthetstap hos barn. Besvimelse skyldes et blodtrykksfall hvor for lite blodstrøm til hjernen fører til et kortvarig bevissthetstap.

Besvimelse kan sees hos barn i forbindelse med smerter, for eksempel bruddsmerter, magesmerter eller smerter ved sprøytestikk eller blodprøvetaking.

Enkelte barn spesielt jenter i tenårene, kan ha såkalt ortostatisme, det vil si at de opplever svimmelhet pga blodtrykksfall når de reiser seg brått opp. Av og til kan dette føre til besvimelse.

For lite søvn eller lavt blodsukker på grunn av lang tid siden forrige måltid, kan også disponere for besvimelse.

Andre mulige utløsende faktorer er langvarig ståing, følelsesmessig stress, angst eller opphold i et værelse med svært tett og dårlig luft.

 

Symptomer

Symptomer og funn ved besvimelse hos barn

Hovedsymptomet ved besvimelse er kortvarig tap av bevisstheten. Ofte kan barnet angi uvelf ølelse, svimmelhet eller ”at det svartner for øynene” rett før besvimelsen. Av og til kan en observere fjernhet, blekhet og klamhet i huden hos barnet før bevissthetstapet. Under episoden med bevissthetstap kan det av og til observeres svake rykninger i kroppen til den bevisstløse personen (Besvimelse).

Komplikasjoner

En besvimelse fører sjelden til komplikasjoner. Vanligvis våkner personen raskt opp i løpet av ett minutt. I sjeldne tilfeller kan barnet skade seg i forbindelse med fallet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet besvimer?

Dersom barnet ditt føler at det kommer til å besvime, eller du observerer forvarsler hos barnet, bør du legge barnet ned med beina hevet. Dette vil bedre blodsirkulasjonen til hjernen og kunne forhindre besvimelse.

Dersom barnet allerede har besvimt, bør du legge barnet i stabilt sideleie og være der til barnet våkner. 

Dersom barnet ditt har hatt en besvimelse, bør du drøfte dette med legen din. Et barn som har hatt gjentatte besvimelser, bør utredes ved en barneavdeling med tanke på andre årsaker til bevissthetstapet. Blant andre årsaker kan nevnes epilepsi, anfall med lavt blodsukker og hjerterytme-forstyrrelser.

Forebygging

Forebygging

Besvimelser er vanskelige å forebygge. Pass på at barnet ditt får nok søvn og regelmessige måltider. Særlig frokost er et viktig måltid, som skal gi energi for skoledagen.

Dersom barnet ditt har tendens til ortostatisme, bør du sjekke at det ikke er blodfattig eller har jernmangel. Dersom barnet er svært engstelig for sprøyter og blodprøvetaking, bør du informere barnet godt før nålestikk.

Vær hos barnet under slike utrygge situasjoner for barnet, hvor engstelse kombinert med noe smerte kan føre til besvimelse. Barna bør få tilbud om lokalbedøvende salve på huden før nålestikk.