Bleieutslett

Video: Bleieutslett

Hva er...

Hva er bleieutslett?

Bleieutslett oppstår på huden i bleieregionen og er svært vanlig hos spedbarn og småbarn.

Årsaker til bleieutslett

Huden under bleien vil bli fuktig og klam og kan lett irriteres av urin og avføring. I tillegg vil mekanisk irritasjon og for utstrakt bruk av såpe og vann føre til at huden blir rød og irritert. Diaré og bakteriers omdannelse av urin til ammoniakk øker faren for utvikling av utslett. Særlig disponerte er barn med spedbarnseksem, seborrhoisk eksem og psoriasis.

 

Symptomer

Symptomer på bleieutslett

Huden blir irritert og rød, etter hvert væskende og hudløs med fare for sårdannelse.

Komplikasjoner

Et bleieutslett kan bli infisert med bakterier og sopp. Ved bakterieinfeksjon blir det ofte sekresjon av puss fra sårene, mens en soppinfeksjon ofte arter seg som et større hudløst parti sentralt i bleieregionen med mindre spredte sårområder rundt.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre med bleieutslett? / Forebygging av bleieutslett

De fleste barn vil kunne ha bleieutslett i perioder. Riktig stell er viktig både for å forebygge utslett og i behandlingen. Unngå for mye vasking med såpe da dette tørker ut huden og gjør den mer utsatt for utslett. Våtservietter med sprit skal ikke brukes da de fjerner hudens beskyttende fettlag.

Smør huden godt etter hvert stell med en sinkholdig salve. Gamle salverester fjernes best med stelleolje. Husk å skifte bleie hyppig slik at barnet ikke blir gående lenge med våt bleie da dette vil irritere huden. Dersom barnet er blitt sår i bleieregionen, er det fint om barnet kan ligge litt uten bleie for å lufttørre utslettet.

Dersom utslettet ikke blir bedre etter en ukes behandling basert på ovennevnte tiltak og råd, eller dersom du har mistanke om infeksjon i utslettet, bør du la en lege eller helsesøster se på utslettet. Det kan da bli aktuelt å behandle med krystallfiolett-penslinger, hydrokortisonkrem eller bakteriedrepende salver. Dersom det er mistanke om sopp, vil soppdrepende salver være riktig behandling.

Du bør også kontakte lege dersom bleieutslettet opptrer hos barnet i løpet av de første 6 leveukene, dersom det blir åpne sår, dersom barnet har feber, dersom barnet ikke vil spise eller dersom utslettet sprer seg til andre deler av kroppen, som armer, ansikt eller hodebunn. Det kan da dreie seg om et spedbarnseksem eller et seborrhoisk eksem.