Blodforgiftning (sepsis)

Video: Blodforgiftning (sepsis)
Videoen viser hvordan du kan skille hudblødninger fra et ufarlig utslett. Hudblødninger kan være tegn på alvorlig sykdom.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er blodforgiftning(sepsis) hos barn?

Ved blodforgiftning eller sepsis forstår vi en alvorlig generell bakterieinfeksjon hvor bakterien påvises i blodbanen, og hvor en rekke organsystemer vil kunne være affisert.

Blodforgiftning vil ubehandlet kunne føre til livstruende sirkulasjonssvikt (septisk sjokk).

Årsaker til blodforgiftning hos barn

De vanligste bakteriene som kan gi blodforgiftning, er pneumokokker (en type streptokokker), meningokokker (som også gir smittsom hjernehinnebetennelse), streptokokker, Haemophilus influenzae og stafylokokker.

Hos nyfødte og spedbarn vil ulike typer tarmbakterier være en mulig årsak til blodforgiftning.

De vanligste inngangsportene til blodbanen for bakteriene er via tarmsystemet, urinveiene, huden eller fra svelg, ører og lunger.

 

Symptomer

Symptomer ved blodforgiftning hos barn

Blodforgiftning kan komme i forløpet av en bakteriell luftveisinfeksjon som ørebetennelse, halsbetennelse eller lungebetennelse, men ofte starter infeksjonen kun med høy feber og nedsatt almentilstand.

Ledsagende symptomer kan være nedsatt matlyst, ukarakteristisk utslett, oppkast, diaré, påfallende slapphet og trøtthet, eventuelt irritabilitet og sløvhet.

Et lite barn som har feber, ikke vil spise, som virker irritabelt og som gråter når foreldrene tar i det og prøver å roe barnet, må vurderes av lege med tanke på blodforgiftning.

Spedbarn kan ha blodforgiftning uten å ha feber. Tvert imot kan for lav kroppstemperatur være et tegn på alvorlig infeksjon hos spedbarn.

Hudblødninger(petekkier) er et faretegn som kan være uttrykk for blodforgiftning, for eksempel ved meningokokkinfeksjon.

Ved et glasstrykk eller fingertrykk mot huden vil vanlig utslett forsvinne, mens hudblødninger som petekkier, fortsatt vil være synlige.

Blodforgiftning og hjernehinnebetennelse kan opptre samtidig, særlig ved infeksjoner forårsaket av meningokokker.

Et alvorlig faretegn på mulig hjernehinnebetennelse er nakkestivhet, som gjør det vanskelig for barnet å bøye haken ned mot brystet. 

Komplikasjoner

Komplikasjoner

Blodforgiftning er en livstruende infeksjon med høy dødelighet, og rask behandling med antibiotika i store doser intravenøst er livsviktig.

Ved blodforgiftning kan en rekke organsystemer rammes og slås ut. Dette vil medføre fare for sirkulasjonskollaps (septisk sjokk), respirasjonssvikt, nyresvikt og forstyrrelser i levringssystemene i blodet.

Dette kan igjen føre til blødningstendens, blodproppdannelse, bevissthetstap og død.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre dersom barnet har blodforgiftning?

Dersom du frykter at barnet ditt har blodforgiftning, må du snarest mulig ta kontakt med lege eller ambulansesentral på telefon 113.

Dersom legen er enig i din vurdering, vil barnet bli innlagt som øyeblikkelig hjelp pasient på sykehus.

Her vil det bli gitt intensiv behandling med høye doser antibiotika, intravenøs væske og annen nødvendig støttebehandling.

Det vil bli tatt blodprøver for blant annet å påvise bakterier i blodet, i tillegg vil det ofte bli tatt ryggmargsprøve dersom samtidig hjernehinnebetennelse ikke kan utelukkes.

Les mer om hjernehinnebetennelse her.

Forebygging

Forebygging av blodforgiftning hos barn

Vaksine mot Haemophilus influenza-bakterien (HiB-vaksinen) inngår i det obligatoriske vaksinasjonsprogrammet for barn i Norge.

Det finnes også beskyttende vaksiner mot visse grupper meningokokkbakterier, men ikke mot den vanligste gruppe B-typen. Også vaksine mot pneumokokkbakterier finnes, men denne gies kun til visse pasientgrupper med økt risiko, for eksempel barn med lungesykdom eller barn uten milt.

Dersom barnet ditt har fått påvist blodforgiftning, kan det være aktuelt å behandle andre familiemedlemmer eller nærpersoner med antibiotika. Dette vil legen ta stilling til.