Brennkopper

Video: Brennkopper
Video: Brennkopper er en vanlig og svært smittsom tilstand hos barn. Vi ser her en gutt med brennkopper på store deler av kroppen.

Hva er...

Hva er brennkopper hos barn?

Brennkopper er en sårinfeksjon i huden som ofte forekommer hos barn. Brennkopper er en vanlig tilstand med høy smittefare, som opptrer i utbrudd i enkelte familier, i barnehager og skoler, hvor flere kan bli smittet på grunn av direkte kontakt mellom barna.

Årsaker til brennkopper

Sårinfeksjonen er forårsaket av to typer bakterier: stafylokokker og streptokokker.

Dette er bakterier som kan finnes på hudoverflaten og i nese og munnslimhinnen.

De samme bakteriene kan også forårsake luftveisinfeksjoner.

Symptomer

Symptomer og funn ved brennkopper

Brennkopper starter ofte med et sår i huden forårsaket av kutt/stikk/bittskade eller sårdannelse i forbindelse med forkjølelse eller utslett.

Såret blir infisert av bakterier fra hudoverflaten eller fra slimhinnen i munn eller nese.

Dette fører til at såret blir rødt, varmt og hovent, ømt å ta på, kløende, væskefylt, eventuelt med sekresjon av puss og etter hvert gul skorpedannelse

Dersom barnet klør på såret, kan smitte spres slik at det dannes nye infiserte sår på huden. Brennkopper er oftest lokalisert i ansiktet og på fingrene, men kan finnes også andre steder på kroppen.

Sårene utvikler seg i løpet av få dager og varer i 4-6 dager før de blir skorpebelagt. Tilstanden kan også forekomme som blemmedannelse på rød og irritert hud. Når blemmene så brister, oppstår sårdannelse og etter hvert skorper.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved brennkopper

Brennkopper fører sjelden til alvorlige komplikasjoner.

Sårene kan gi stygge arr, men dette er ikke vanlig.

I sjeldne tilfeller kan bakteriene nå blodbanen og føre til blodforgiftning eller skade av indre organer som hjerteklaffer og nyrer.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har brennkopper?

Brennkopper vil hos de aller fleste leges ved alminnelig sårvask og sårstell. Dette kan dog ta flere uker, og sjansen for at andre smittes er stor.

  • Vask affisert hud med vann og såpe.

  • Fjern forsiktig skorper ved vasking og legg på tørre kompresser på sårene. Gjør dette 2-3 ganger om dagen.

  • Smør i tillegg på antiseptisk eller antibakteriell sårsalve. Lokalbehandlingen bør vare i ca en uke.

Dersom plagene varer i flere uker, eventuelt dersom barnet har utbredte brennkopper, eventuelt blemmer, får feber og nedsatt almentilstand, bør du kontakte lege.

Legen vil da vurdere om barnet skal få en antibiotikakur.

Forebygging av brennkopper

God personlig håndhygiene er beste forebygging mot brennkopper.

  • Barn som er smittet, bør oppfordres til ikke å ta på eller klø på sårene.

  • Fingerneglene bør klippes korte slik at barna ikke lager nye sår dersom de klør seg.

  • Tildekking av sårene reduserer smitterisikoen. 

  • Barna bør vaske hendene ofte og kun benytte egne håndklær og kluter. 

Barn med brennkopper kan være i barnehage dersom det er få brennkopper og de er godt dekket til.

Dersom det er mye brennkopper, bør barnet ikke sendes i barnehage eller på skole før alle sårene har tørket inn.

Dersom det er mange i barnehagen med brennkopper, bør forebyggende tiltak settes i verk.

Eksempler på dette er daglig vask av leker i barnehagen, bruk av engangshåndklær, engangskluter etc.

Tilsvarende gjelder også ved utbrudd i skolen dersom mange barn er rammet.