Brokk

Video: Brokk
Ved navlebrokk ses en relativt bløt hevelse som står opp fra hudens nivå ved navlen. Brokket er vanligvis uømt og gir ikke smerter. Det er som oftest fra ertstort til plommestort i størrelse.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er brokk hos barn?

Ved brokk forstår vi en bukveggsdefekt hvor bukinnhold presses ut og lager en kul på huden.

De vanligste brokktyper hos barn er navlebrokk og lyskebrokk.

Årsaker til brokk hos barn

Lyskekanalen (passasjen i lysken hvor testiklene vandrer ned i pungen i fosterlivet) og navlen representerer to svake steder i bukveggen.

Dersom bukinnhold i form av fettvev eller tarm presses mot disse stedene, kan det danne seg en utposning eller brokk på dette stedet.

Andre disponerte steder er gamle operasjonsarr og i midtlinjen mellom de to muskelbukene til den midtre bukmuskelen.

 

Symptomer

Symptomer på brokk hos barn

Ved brokk ses en relativt bløt hevelse som står opp fra hudens nivå. Vanligst er navlebrokk ved navlen. Brokket kan bli mer synlig utover dagen, og det øker i størrelse når barnet skriker og på den måten øker trykket i bukhulen.

Brokket er vanligvis uømt og gir ikke smerter. Det er som oftest fra ertstort til plommestort i størrelse.

Et lyskebrokk vil sees enten i lysken eller helt nede i pungen hos gutter. Lyskebrokket, som er vanligst hos gutter under 1 år, kan være ensidig eller på begge sider.

Særlig for tidlig fødte guttebarn er utsatt for å utvikle lyskebrokk. Også lyskebrokket kan ha forskjellig størrelse og konsistens.

Ofte kan det inneholde tarm.

Slik ser lyskebrokk ut

Komplikasjoner ved brokk

Brokk er vanligvis relativt bløtt og uømt.

Dersom brokket blir hardere, mer rødt og irritert, får varmeøkning, og dersom barnet samtidig virker smertepåvirket, kan det dreie seg om et inneklemt eller inkarserert brokk.

Dette er en alvorlig tilstand da blodsirkulasjonen til innholdet i brokket da ofte er avklemt.

Dette er en øyeblikkelig hjelp situasjon hvor rask operasjon kan bli nødvendig for at ikke brokkinnholdet skal bli varig skadet. 

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har brokk?

Et brokk bør alltid vurderes av en lege.

Et navlebrokk vil nesten alltid forsvinne av seg selv med tiden uten behov for behandling. Dersom brokket sitter over navlen, eller dersom brokkåpningen er større enn omkretsen av en voksenfinger, kan det bli nødvendig med operasjon i form av å sy igjen bukveggsdefekten.

Et lyskebrokk derimot skal alltid opereres da det ikke vil forsvinne av seg selv.

Forebygging av brokk

Det er ikke mulig å forebygge brokk hos barn.