Bronkiolitt (RS-virus)

Video: Bronkiolitt (RS-virus)
Videoen viser barn med bronkiolitt.(RS-virus). Vi ser typiske tegn på pustevansker som hurtig pusting og inndragninger. Viktig lærerik video som vi anbefaler foreldre å kikke på.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er akutt bronkiolitt?

Akutt bronkiolitt er en luftveisinfeksjon som rammer de minste bronkiegreinene i lungene.

Sykdommen er vanligst om vinteren og tidlig vår og kan opptre i små epidemier. Særlig barn under 18 måneder er utsatt for å få bronkiolitt. 

Årsaker til bronkiolitt hos barn

Bronkiolitt er oftest forårsaket av ulike virus. De vanligste er RS-virus, parainfluensavirus og adenovirus.

Smitte skjer som dråpesmitte i forbindelse med nysing og hoste og ved direkte håndkontakt.

Symptomer

Symptomer og funn ved bronkiolitt

Sykdommen starter som en øvre luftveisinfeksjon med forkjølelsestegn i form av rennende nese, nysing og nesetetthet.

Etter noen få dager tilkommer feber og økende tørrhoste.

Sammen med hosten kommer pustebesvær, som arter seg som rask pusting, bruk av ekstra pustemuskler og problemer særlig med utpusten, som blir forlenget, anstrengt og hvesende.

De minste barna kan bli så besværet at de får problemer med å ta til seg næring.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved bronkiolitt

Særlig barn under 6 måneder kan bli betydelig besværet i pusten ved bronkiolitt, og lege må kontaktes.

I tillegg kan mat/væskeinntaket bli utilstrekkelig da det ofte forekommer brekninger i forbindelse med hosteattakkene.

Økt slimdannelse i luftveiene kan føre til slimpropper, sammenfall og betennelsesforandringer i lungevevet.

Infeksjonen kan forverres av bakterier.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre for barnet når det har bronkiolitt?

Dersom du har mistanke om at barnet ditt har fått bronkiolitt, bør du kontakte lege.

  • Hjemme kan en luftfukter på soverommet gjøre det lettere for barnet å puste.

  • Et annet alternativ er å henge opp fuktige håndklær på soverommet for å fukte luften der.

  • En ekstra pute under hodet eller en oppbygging under hodeenden av sengen vil gjøre det lettere for barnet å puste.

  • Sørg for at barnet får i seg rikelig med drikke da dette vil gjøre slimet i luftveiene mindre seigt.

  • Gi barnet nesedråper slik at det blir lettere for barnet å puste.

  • Det er viktig at du opptrer rolig overfor barnet da uro hos foreldrene vil merkes av barnet. Dette kan igjen medføre økende pustebesvær på grunn av angst hos barnet.

  • Dersom barnet har tydelig pustebesvær med svært rask pusting, bruk av ekstra pustemuskler og en tydelig forsert og anstrengt utpust, må du kontakte lege. Barnet vil da trenge behandling med inhalasjonsmedisin, eventuelt sykehusinnleggelse

  • Likeledes må lege kontaktes dersom hudfargen til barnet er dårlig, dersom almentilstanden er tydelig redusert, eller dersom barnet får økende feber.

  • Lege må også kontaktes dersom du er i tvil om barnet får i seg nok væske eller næring. Dersom barnet viser tegn på væskeunderskudd eller dehydrering, må lege kontaktes.

Forebygging av bronkiolitt

Det er vanskelig å unngå at barnet ditt får bronkiolitt.

Heldigvis er det kun de færreste barna som blir betydelig besværet og som trenger legehjelp.

Dersom barnet ditt har fått sykdommen, bør du unngå at barnet har kontakt med spedbarn inntil barnet er friskt.