Crohns sykdom

Video: Crohns sykdom

Hva er...

Hva er Crohns sykdom?

Crohns sykdom er en kronisk betennelsestilstand i tarmen.

Sykdommen kan forekomme hos barn. 

Årsaker

En vet ikke årsaken til Crohns sykdom. Sannsynligvis foreligger det en arvelig disposisjon.

Sykdommen er sjelden før 7 års alder og mer vanlig hos ungdommer.

Sykdommen medfører betennelse i tarmen med sårdannelse og arrvevdannelse, som igjen kan føre til nedsatt oppsuging av næringsemner (malabsorpsjon) og fare for forsnevringer i tarmen.

Hele fordøyelseskanalen kan affiseres, men det vanligste er affeksjon av nederste del av tynntarmen.

Symptomer

Symptomer og funn

Symptomene ved Crohns sykdom utvikler seg gradvis, og de vanligste er diaré, magesmerter, vekttap, kvalme og nedsatt matlyst.

Sprekkdannelse rundt endetarmsåpningen kan gi smerter og friskt blod sammen med avføringen.

Ved oppbluss av sykdommen kan man få nedsatt almentilstand, slapphet og feber.

Komplikasjoner

Komplikasjoner

Crohns sykdom er en alvorlig kronisk tarmsykdom som kan gi komplikasjoner i form av malabsorpsjon med underernæring, blodmangel (anemi), og bakterielle infeksjoner med feber og påvirket almentilstand.

Arrvevdannelse i tarmen kan føre til forsnevringer, som igjen kan føre til forhindret tarmpassasje eller tarmobstruksjon (tarmslyng).

Symptomer på dette er akutt innsettende sterke magesmerter, betydelig ømhet over buken, kvalme og brekninger med oppkast.

Barn med Crohns sykdom har også økt risiko for leddbetennelser og en spesiell type øyekatarr (iridocyklitt).

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre?

Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha Crohns sykdom, må du oppsøke lege.

Dersom legen din også mistenker Crohns sykdom, vil han henvise barnet til en barneavdeling hvor det vil bli gjort en rekke ulike undersøkelser, som blodprøver, røntgenundersøkelser og kikkeundersøkelser med skop i både magesekk og tarm.

Dersom barnet har Crohns sykdom vil det bli behandlet med medisiner som demper betennelsen i tarmsystemet.

Ved kraftige oppbluss av sykdommen kan sykehusinnleggelse bli nødvendig.

Det vil da være aktuelt å gi barnet intravenøs medisin og ernæring i en periode.

Av og til kan barnet også trenge blodtransfusjon dersom langvarig sykdom.

Dersom medisinene ikke klarer å dempe betennelsen tilstrekkelig, må det vurderes om de sykeste områdene av tarmen bør fjernes kirurgisk.

Forebygging

Barn med Crohns sykdom kan ha gjentatte oppbluss med forverrelse av sykdommen.

Det er viktig at du følger med på barnets sykdomsforløp og tar raskt kontakt med lege dersom sykdommen forverrer seg.

En barnelege som er spesialist i tarmsykdommer hos barn, bør følge opp barnet med regelmessige kontroller.

Sørg for at barnet får en god ernæring.

Det kan være lurt å ha kontakt med en ernæringsfysiolog ved sykehuset.