Elveblest hos barn

Video: Elveblest hos barn
Videoen viser et barn med elveblest. Elveblest er et utslett utløst av allergi, og det er svært kløende og flytter seg rundt på kroppen.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er elveblest hos barn?

Elveblest (urticaria) er et hudutslett som vi ofte ser hos både barn og voksne. Utslettet ved elveblest er karakteristisk med rødme og hevelse ledsaget av intens kløe.  

Årsaker til elveblest 

Elveblest kan ha ulike årsaker. Den vanligste er allergisk reaksjon overfor fødemidler, legemidler og kjente allergifremkallende agens som husstøvmidd og pollen. Andre årsaker til elveblest er infeksjoner, ekstrem kulde eller varme, hudtrykk, hormonelle og emosjonelle årsaker.

 

Symptomer

Symptomer ved elveblest hos barn

Utslettet ved elveblest består av urtica-elementer som er røde flekker i huden, ofte med sentral hevelse og blekhet. Utslettet er flyktig, det flytter seg rundt på kroppen og kan komme og forsvinne raskt før det dukker opp et nytt sted.

 

Typisk ved elveblest er en ledsagende intens hudkløe. Ved utbredt utslett kan det være feber, og ved mer alvorlige allergiske reaksjoner kan man se samtidig hevelse rundt øyne og munn, eventuelt med svelgbesvær og pustevansker (anafylaksi) 

Komplikasjoner ved elveblest

Elveblest er ufarlig og går som regel over av seg selv. Lege bør imidlertid kontaktes dersom utslettet involverer munn eller halsen.

Dersom utslettet er ledd i en mer uttalt allergisk reaksjon, bør lege eller ambulansesentral kontaktes øyeblikkelig.

Likeledes bør du oppsøke lege dersom barnets utslett varer i flere dager.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har elveblest?

Lindrende behandling med antihistamin, som er en allergimedisin som du får kjøpt på apoteket uten resept, kan hjelpe mot kløen og redusere utslettet. Kalde omslag kan også virke kløestillende.

Forebygging av elveblest

Det er ofte et detektivarbeid å forsøke å finne ut hva som har utløst elveblestutslettet. Klarer du det, bør du i den grad som det er mulig, holde barnet unna utløsende årsak, for eksempel dersom dette er ett spesielt fødemiddel.