Feber hos barn

Video: Feber hos barn
Videoen viser gutt med feber på 40 grader Celsisus. Han leker og har det tilsynelatende bra. Dette er et eksempel på at barn kan ha høy feber og likevel være i god almentilstand.

Hva er...

Generelt om feber hos barn

Vi sier at et barn har feber når kroppstemperaturen til barnet er over 38 grader Celsius.

Mange foreldre oppfatter feber hos barn som svært dramatisk. Det er viktig å huske på at feber hos barn er en viktig del av kroppens forsvarsmekanisme mot infeksjoner.

Mange virus, blant annet forkjølelsesvirus, drepes lettere når kroppstemperaturen øker.

Feber er sjelden farlig, og det er først ved kroppstemperaturer på over 42 grader Celsius hvor feberen i seg selv kan bli skadelig for kroppen. Så høy kroppstemperatur forekommer uhyre sjelden hos barn. 

Hvordan måle feber på barn?

For å avgjøre om et barn har feber, er det ikke nok å kjenne på barnets panne eller nakke.

Feber må måles med et termometer. Hos små barn bør dette gjøres i endetarmen for å få det nøyaktig nok. Alle småbarnsforeldre bør ha et termometer i hjemmet.

Det fins flere typer termometre. De siste årene har det kommet elektroniske og digitale termometre på markedet, mens det tidligere har vært vanlig å bruke kvikksølvtermometre. Kvikksølvtermometre bør ikke lenger brukes da kvikksølv er en miljøgift. 

Årsaker til feber hos barn

Hvis du har målt feber, dvs temp over 38 grader C, kan det bety at barnet ditt har en sykdom.

Barn kan også få feber av andre grunner, som for eksempel hvis barnet nylig er vaksinert. MMR- vaksinen, som gis på helsestasjonen ved 15 måneders alder mot meslinger, kusma og røde hunder, gir ofte feber og utslett ca en uke etter vaksinasjonen.

For varm eller for tett påkledning kan gi forhøyet kroppstemperatur hos barn.

Vanligste årsak til feber hos barn er likevel sykdom, og blant sykdommer som gir feber, er infeksjoner de desidert vanligste.

Vanlige infeksjonssykdommer med feber hos barn er luftveisinfeksjoner og mage-tarm infeksjoner.

Barn som går i barnehage, er spesielt utsatt for infeksjoner pga. smitte fra de andre barna. Barn smittes også lett dersom andre i familien er syke.

 

Komplikasjoner

Faretegn ved feber hos barn 

Både nakkestivhet og petekkier kan være tegn på hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning.

 Når du skal se etter hudblødninger eller petekkier, er det viktig at du kler av barnet og inspiserer hele kroppen. Siden petekkier er små hudblødninger ute i huden, forsvinner de ikke når du trykker på dem slik et vanlig utslett vil gjøre.

Feber kan være et symptom ved alvorlige infeksjonssykdommer hos barnet.

Det blir da viktig å se etter andre faretegn på alvorlig sykdom.

Det er spesielt to faretegn som det er meget viktig å oppdage tidlig i sykdomsforløpet hos et barn med feber.

Dette er nakke- og ryggstivhet og noen spesielle hudblødninger som kalles petekkier. 

Hvis barnet ditt ikke klarer å bøye hodet slik at haken kommer ned til brystet, eller bøye ryggen og ta på sine egne tær, kan dette være et alvorlig faretegn på hjernehinnebetennelse.

Dette er sykdommer som krever raskt legetilsyn og akutt innleggelse på sykehus.

Vær spesielt oppmerksom på faretegnene ved feber dersom det nylig har vært tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse på det stedet hvor du bor.

Se video av nakkestive barn

Se video som viser hvordan skille hudblødninger (petekkier) fra andre typer utslett på barn

 

Feberkramper hos barn

Enkelte barn med feber kan få feberkramper. Foreldrene vil oppleve dette svært dramatisk, selv om det vanligvis er uskyldige luftveisinfeksjoner forårsaket av virus, som er årsaken til feberen.

2-5 % av barn under 5 år kan ha gjentatte anfall. Krampene kommer oftest ved raskt stigende temperatur, ofte i en tidlig fase av en infeksjon og ofte før foreldrene oppfatter at barnet har feber.

Krampene varer vanligvis ikke lenger enn 2-3 minutter.

Hjemmetiltak

Hva kan du selv gjøre for barnet når det har feber?

 1. Når et barn har feber, trenger det ro og trygghet rundt seg.

 2. Gi barnet rikelig med drikke, fordi feber kan føre til uttørring.

 3. Unngå overoppheting ved å kle av barnet, fjern varm dyne og senk romtemperaturen.

 4. Et barn som har feber, men allikevel god almentilstand, kan få bestemme aktivitetsnivået selv. Sengeleie er kun nødvendig hvis barnet foretrekker det.

 5. Følg med på hvordan temperatur og almentilstand utvikler seg. Nøl ikke med å kontakte lege dersom almentilstanden er dårlig eller ved forverring i sykdomsbildet.

 6. Sjekk regelmessig om barnet har nakkestivhet eller hudblødninger.

 7. Ellers friske barn med feber og god almentilstand trenger ikke å få febernedsettende medisin. 

 8. Febernedsettende medisin kan gis dersom barnet har smerter, er svært slapp eller drikker lite. 

 9. De vanligste febernedsettende medisiner til barn er ulike paracetamolpreparater, som kan gis som mikstur, tabletter eller stikkpiller. Det er viktig å gi riktig dose tilpasset barnets alder og vekt. Doseringsforslag står på medikamentpakningene. Febernedsettende medisiner som inneholder acetylsalisylsyre, for eksempel Dispril, Globoid eller Albyl, bør ikke gis til barn p.g.a. fare for uheldige bivirkninger.

 10. Barn som har hatt feberkramper tidligere, barn med epilepsi eller kjent hjertesykdom bør få febernedsettende medisin når temperaturen er over 38.5 grader C.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved feber hos barn?

 • Kontakt lege dersom barn har feber under 3 mnds alder.Feber kan da bety alvorlig sykdom hos barnet. 

 • Dersom barnet er mellom 3 og 6 måneder og har feber, trenger man ikke ta kontakt med lege direkte dersom:  

 1. barnet har tydelig tegn på en øvre luftveisinfeksjon (snue, neserenning, nysing) 

 2. magekatarr uten magesmerter (diare og/eller oppkast), 

 3. barnet ikke har tegn til pustebesvær 

 4. barnet ikke har tegn til dehydrering 

 5. barnet har god almenntilstand (våken, følger med, spiser, er aktiv)

 • Kontakt også lege dersom barnet ditt er mellom 6 og 12 måneder og har feber over 39 grader C. 

 • Et barn over 1 år med feber, men i god almentilstand trenger ikke legetilsyn umiddelbart. Du bør likevel vurdere å kontakte lege dersom barn over 1 år har temperatur over 40 grader. 

 • Dersom barnet har feber og tydelig pustebesvær

 • Feber og tydelig nedsatt almentilstand

 • Feber og utslett. Som oftest skyldes utslettet en virusinfeksjon, men dette bør en lege vurdere. 

 • Kontakt lege umiddelbart ved mistanke om alvorlig sykdom som årsak til feberen. Det er da viktig å vurdere andre symptomer som hoste, oppkast og smerter, eller faretegn som nakkestivhet og petekkier. 

 • Dersom feber i mer enn 3 dager. Det kan da dreie seg om en bakteriell infeksjon hvor det er aktuelt å gi antibiotika. 

 • Ved feberkramper kontakt lege umiddelbart.