Fjerde barnesykdom

Video: Fjerde barnesykdom
Videoen viser et barn med fjerde barnesykdom. Typisk for denne barnesykdommen er feber og utslett.

Hva er...

Hva er fjerde barnesykdom?

Fjerde barnesykdom eller exanthema subitum er en svært vanlig infeksjonssykdom med høy feber og seinere utslett særlig hos barn under 2 år, og spesielt hos barn mellom 7 og 13 måneder.

Om lag en tredjedel av alle barn får kliniske tegn på denne sykdommen.

Ved 4 års alder har så å si alle barn vært smittet av viruset og blitt immune.

Hva er årsaken til at barn får fjerde barnesykdom?

Sykdommen skyldes et virus som kalles Herpesvirus 6.

Inkubasjonstiden fra smitte til sykdommen bryter ut er ikke kjent, men en regner barnet som smittebærer fra et par dager før det får feber og til utslettet bryter ut.

Smittemåten er ikke kjent, men sannsynligvis i form av dråpesmitte.

Symptomer

Symptomer ved fjerde barnesykdom

Sykdommen starter med raskt stigende feber opp til ca 40 grader.

Til tross for den høye feberen har barnet få eller ingen andre tegn på infeksjon. Enkelte barn kan bli grinete og irritable, mens andre har en utmerket almentilstand.

Etter 3-4 dager med feber forsvinner feberen, og i løpet av få timer utvikler barnet et utslett.

Utslettet er blekt rosa og er mest utbredt på halsen og på brystet til barnet.

Utslettet klør ikke, og det avblekes ved trykk. Som oftest forsvinner utslettet i løpet av 1-2 dager.

Enkelte barn kan i tillegg til feber og utslett ha symptomer i form av øyekatarr, hoste eller diaré.

En del av barna har hovne lymfeknuter på halsen.

Komplikasjoner ved fjerde barnesykdom

Fjerde barnesykdom er i seg selv en uskyldig sykdom som går over uten å gi følgetilstander.

Vanligste komplikasjon på grunn av den ofte raskt stigende og høye feberen, er feberkramper.

Fjerde barnesykdom er en hyppig årsak til feberkramper i denne aldersgruppen.

I svært sjeldne tilfeller kan sykdommen også gi en lett betennelse i sentralnervesystemet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har fjerde barnesykdom?

Plagene til barnet er ofte beskjedne.

Dersom barnet er i god almentilstand med god matlyst og virker sprek til tross for feberen, er det ikke farlig at barnet har feber opp mot 40 grader.

Det er ikke nødvendig å gi febernedsettende medisin til et slikt barn.

Dersom barnet har hatt feberkramper tidligere eller dersom barnet ditt har en kjent epilepsi, bør du gi febernedsettende medisin ved temperatur over 38.5 grader.

Barn med kjent hjertesykdom bør også få febernedsettende medisin ved høy feber.

Dersom barnet virker utilpass av den høye temperaturen, kan du gi lindrende behandling i form av febernedsettende medisin, kle av barnet og gi det rikelig med drikke.

Den høye feberen til barnet øker væskebehovet.

Gi barnet mat dersom det har lyst på det.

Da denne barnesykdommen skyldes et virus, hjelper det ikke med antibiotika.

Dersom feberen varer lengre enn 5 dager, eller dersom barnets almentilstand er dårlig eller forverres, bør du kontakte lege.

Likeledes bør du kontakte lege dersom barnet får et feberkrampeanfall.

Forebygging

Det er vanskelig å unngå smitte da smitte som regel skjer før både feberen kommer og utslettet bryter ut.

Hold barnet hjemme fra dagmamma eller barnehage så lenge det har feber og utslett på grunn av fjerde barnesykdom.