Fjesingstikk

Video: Fjesingstikk

Hva er...

Hva er fjesing?

Fjesing er en 30-40 cm lang fisk med giftkjertler.

Den forekommer langs hele kysten nord til Trondheimsfjorden. Stikk fra ryggfinner eller gjellelokksfinner er den vanligste måten å få gift i kroppen. Det er sjelden at barn stikker seg på fjesing, men det kan skje, fordi fisken graver seg ned i sanden. Man kan derfor komme til å tråkke på den når man vasser. Som oftest holder likevel fisken til på noe dypere vann.

Symptomer på fjesingstikk

Giften fra fjesing fører til intense smerter i stikksåret, eventuelt opphovning. Almensymptomer i form av uvelhetsfølelse, kvalme, hodepine, feber, frysninger og svimmelhet kan forekomme.

I sjeldne tilfeller sees alvorlige forgiftningssymptomer som blodtrykksfall, hjerterytmeforstyrrelser og kramper.

 

Hjemmetiltak

Tiltak og råd

Start med å rense såret godt.

Putt deretter den stukne kroppsdelen ned i et kar med varmt vann. Vannet bør være så varmt som 40-45 grader, men pass på at ikke barnet brenner seg.

Det varme vannet inaktiverer giften, og smerten vil gradvis avta.

Behandlingen bør vare i 60-90 minutter.

Uten behandlingen med varmt vann vil smertene kunne vare i mange timer, eventuelt over 1 døgn. Det kan da være aktuelt å gi barnet smertestillende medisin.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege:

Dersom barnet ditt stikker seg på fjesing og får en giftreaksjon, bør du kontakte lege.

Det kan være aktuelt å gi barnet påfyll av stivkrampevaksine.

Forebygging

Det er vanskelig å forebygge stikk fra fjesing, men heldigvis forekommer dette sjeldent blant barn. Dersom større barn setter garn og trekker dette selv, er det lurt å lære barnet hvordan fjesingen ser ut. Det er lett å stikke seg i forbindelse med at man forsøker å få fisken ut av et fiskegarn.