Forbrenninger

Video: Forbrenninger
Animasjonen viser de ulike gradene av forbrenninger.

Hva er...

Ulike typer forbrenninger hos barn

Barn kan på mange ulike måter bli utsatt for forbrenninger i huden. Forbrenning i huden kaller vi brannsår eller brannskade.

Brannsår kan barnet få ved nærkontakt med varme  eller gjenstander, kontakt med elektrisitet eller ved direkte kontakt med åpen ild. Sterkt sollys kan gi solforbrenning.

Det er vanlig å gradere brannskader etter hvor dypt i huden skaden sitter:

 • Ved førstegradsforbrenning er kun hudens øverste lag skadet. Hudområdet er da hissig, rødt, varmt og ømt. Hudoverflaten er tørr og uten blemmer. Denne type brannskade vil tilhele av seg selv etter noen få dager uten at det blir varige arr i huden. 

 • Ved andregradsforbrenning har det skjedd en dypere skade av huden. Huden vil være svært smertefull, rød eller blek og ha områder med hevelse og blemmer. Tilhelingen vil ofte ta 14 dager eller mer, og risikoen for å få arr er tilstede. 

 • Ved tredjegradsforbrenning er huden livløs, hvit, tørr, pergament- eller læraktig, eventuelt forkullet. Det er lite eller ingen smerter fordi smertesansen også er skadet. Ved denne type  vil det alltid bli varige arr, og barnet vil ofte trenge hudtransplantasjon. 

Ved brannskader hos barn er det viktig å få oversikt over utbredelsen eller hvor stor del av huden som er skadet.

Håndflaten til barnet tilsvarer ca 1 % av hele kroppsoverflaten, mens et bein utgjør ca. 15 - 20 % noe avhengig av barnets alder.

Alle brannskader uansett grad hvor skaden tilsvarer mer enn 10 % av kroppsoverflaten til et barn, må betraktes som svært alvorlige.

Disse barna må innlegges på sykehus øyeblikkelig.

Brannskader i ansiktet, på kjønnsorganer eller på hender eller føtter er de mest alvorlige.

 

Bilder viser kroppsoverflaten hos et barn. Foto:MultiMedicus AS 

 

 

Bilder viser alvorlig brannskade på over 10% hos et barn. Foto:MultiMedicus AS 

 

Brannskader i ansiktet, på kjønnsorganer eller på hender eller føtter hos et barn er de mest alvorlige. Foto:MultiMedicus AS 

Hjemmetiltak

Tiltak og råd ved forbrenninger hos barn

 • Start langvarig avkjøling av det forbrente området umiddelbart.

Dette er viktigere enn rask transport til lege. Benytt det du har for hånden om det er vanndusj, springvann, sjøvann, snø eller is.

Unngå forfrysningsskade av barnet dersom du kun har snø eller is tilgjengelig.

Det beste er å bruke rennende vann med en temperatur på ca 15-20 grader. 

 • Avkjølingen bør vare i minst 30 minutter.

Avkjølingen virker smertelindrende på barnet, samtidig som den hindrer at brannskaden trenger dypere ned i huden. 

 • Fjern løstsittende klær. 
 • Benytt spesielle brannbandasjer dersom du har slike tilgjengelig.

Disse bandasjene består av en vannbasert gelé som virker avkjølende, reduserer smerte og holder såret rent og fuktig.   

               Dekk mindre brannsår med sterile tørre kompresser eller et rent laken eller putetrekk etter avkjølingen. 

Bandasjen skal være løstsittende og trenger ikke festes. 

 • Ikke smør på hudkrem, fett eller salver

 • Ved brannskader som trenger legetilsyn, må du fortsette med avkjøling av det forbrente hudområdet under transporten ved å legge på kalde og fuktige omslag. Dette er meget viktig for å begrense skaden. 

 • Har klær brent seg fast i huden, skal du overlate til en lege å fjerne klærne.

 

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved forbrenninger hos barn

 • Dersom barnet ditt får en førstegradsforbrenning som er lokalisert i ansiktet, på hendene, på føttene eller på kjønnsorganene, bør du kontakte lege.

 •  Ved førstegradsforbrenning større enn 5 % av kroppsoverflaten til barnet. 

 • Kontakt alltid lege umiddelbart dersom barnet har fått en andregrads eller tredjegrads forbrenning. 

 • Dersom du har mistanke om at barnet kan ha fått brannskader på grunn av innånding av overopphetet luft eller giftige gasser eller en elektrisk skade, skal du alltid kontakte lege og ambulansesentral på telefon 113.

Forebygging

Forebygging av forbrenninger hos barn:

Kjøkkenet

 • Sett aldri gjenstander eller mat som tiltrekker seg barnet, nær komfyren. Dette kan for eksempel være kaker, godterier, sleiver, øser og lignende. Tenk over hvor du plasserer kjeler og panner på komfyren. Sett disse på de innerste platene og aldri med håndtak og skaft som vender utover kanten på komfyren. 

 • Beskytt varmeskap, stekeovn og brytere med komfyrvern. 

 • Hold alltid barnet borte fra varme overflater og sett aldri varm mat i nærheten av barnet. 

 • Installer skoldesikre kraner. Dermed kan du unngå at barnet får alvorlige brannskader ved å skru på varmt vann. 

 • Plasser vannkokere og kaffetraktere utilgjengelige for barnet. La aldri ledningen fra en kaffetrakter eller vannkoker henge ned slik at barnet kan få fatt i den. Blant de vanligste årsakene til alvorlige brannskader hos barn er uforsiktig omgang med vannkokere og kaffetraktere. Ulykken skjer ved at barnet fra gulvnivå drar i ledningen eller får tak i håndtaket på vannkoker/ kaffetrakter. Tenk derfor nøye over hvordan/hvor du plasserer disse gjenstandene i forhold til barnet og la aldri rester av varmt vann stå igjen.

Baderom

 • La aldri små barn være alene på badet. Ha alltid oversikt over hvor barnet er og hva det gjør. 

 • Ha aldri varmere vann enn 39 grader i badekaret til barn. Tapp først i kaldt vann og fyll etter med varmt. Sjekk alltid temperaturen på vannet ved å stikke hendene nedi før du setter barnet oppi. 

 • Ha en gummimatte i badekaret for å hindre at barnet glir. 

 • Hold barnet unna kranene og plasser det i den andre enden av badekaret med ryggen mot kranene. 

 • Installer skoldesikre kraner med barnesikring på varmtvannskranen.


Forebygging: Generelt - alle rom

 • Installer stikkontakter med innebygget barnesikring. Bruk plugger som barnet ikke kan få ut, til andre veggkontakter.

 • Hold barnet i god avstand fra all åpen ild, som for eksempel peis, levende lys og fakler. 

 • La aldri barn være alene i rom der dette finnes. Fyrstikker og lightere skal oppbevares utilgjengelige for barn. Elektriske ovner og vedovner med høy overflatetemperatur må plasseres utenfor barnets rekkevidde.

 • La aldri ledningen til strykejernet henge ned slik at barnet får tak i den. 

 • Ha aldri småbarn på fanget under kaffe- eller tedrikking Sett koppene langt inne på bordet. Unngå bruk av bordduk når du har "krabbebarn" i huset. Småbarn kan gripe fatt i duken og få varm væske over ansiktet og hodet. 

 • Etsende væsker som tennvæske, white spirit, syre, lut, salmiakk, klorin og produkter til oppvaskmaskin, må oppbevares utilgjengelige for barnet, helst høyt oppe i et skap på kjøkkenet eller innelåst i et annet rom. Dersom barnet får i seg etsende væske, kan det føre til alvorlige brannskader på slimhinnene i svelget og i spiserøret. 

 

Forebygging:Grilling

 • Plasser grillen langt unna der hvor barnet leker. Sørg for at grillen står støtt. 

 • Hold barnet unna når du tenner grillen. Ha kontroll med tennvæsken og fyrstikker. 

 • Forlat aldri grillen når den er i bruk. Vær særlig forsiktig med engangsgriller, som ikke bør plasseres på bakken. 

 • Hell vann på kullene og sett grillen på et trygt sted for barnet når grillingen er slutt.