Forgiftninger hos barn

Video: Forgiftninger hos barn

Hva er...

Ta kontakt med lege

Ulike typer forgiftninger hos barn

Små barn putter ting i munnen for å undersøke dem. I de fleste hjem er det en rekke giftige eller helsefarlige stoffer som kan være livsfarlige for barnet.

Dette kan være medisiner, rengjøringsprodukter, petroleumsprodukter, nikotin eller giftige planter for å nevne noen av de farligste stoffene.

  • Medisiner kan være giftige for barn, spesielt i større mengder. Mange tabletter og miksturer er velsmakende for barnet. Dette gjør at barn lett spiser eller drikker medisiner som de finner. Vanlige smertestillende medikamenter som inneholder acetylsalicylsyre eller paracetamol, kan være meget farlige for barn ved overdosering. Dersom et 2 år gammelt barn spiser for eksempel 10 jerntabletter, kan det føre til en alvorlig forgiftning. 

  • I hjemmet ditt er det trolig en rekke etsende produkter som kan være farlige for barnet ditt . Dette kan være syre, lut, oppvaskpulver, salmiakk, klorin og plastherdere. Hvis barnet ditt svelger etsende stoffer, kan det føre til alvorlige skader av slimhinnene i svelget og i spiserøret. Lutskader er ofte dypere og mer alvorlige enn syreskader. Skadene kan fortsette å utvikle seg i flere døgn. Innånding av syre eller lut kan gi skade på slimhinnene i luftveiene. Sprut på huden gir skader som likner brannskader, mens sprut i øynene kan medføre alvorlig øyeskade. 

  • En annen type giftstoffer er petroleumsprodukter. Eksempler på dette er ulike destillater fra råolje, for eksempel bensin, diesel, white spirit, lampeolje, fyringsolje, parafin, grilltennvæske, oljebasert maling, skokrem og rustbeskyttende midler. Svelging av slike stoffer er ganske vanlig hos barn og medfører alvorlig risiko for skade spesielt i luftveiene. 

  • Dersom barnet finner rester av sigaretter eller tobakk og spiser dette, kan barnet få en alvorlig forgiftning. I verste fall kan situasjonen være livstruende for barnet. Inntak av tobakk fører ofte til irritasjon av mageslimhinnen, som kan gi oppkast. Heldigvis kommer dermed ofte mye av tobakken opp igjen av seg selv. Inntak av ½ sigarett hos barn gir som regel ikke symptomer. Får barnet i seg ½ - 1 sigarett, resulterer dette ofte i kvalme og brekninger. Farlige nikotindoser er inntak av: 1 - 2 sigaretter, 3 - 4 sigarettstumper, en sigarstump, en pris snus og 1 - 2 biter skråtobakk.Dersom barnet  ditt har fått i seg dette, må du snarest mulig kontakte lege. 

  • En rekke ulike planter, både viltvoksende vekster, hageplanter og stueplanter kan være giftige dersom barnet spiser dem eller kommer i berøring med dem. Forsøk å lære deg å kjenne igjen noen av de vanligste av disse giftige plantene. Du kan lære om slike planter i brosjyrer som du får på apoteket, eller som du kan lese på Internettsidene til Giftinformasjonen.

Symptomer

Symptomer og tegn på forgiftning hos barn

Forgiftninger hos barn kan arte seg på ulike måter. Blant de vanligste tegnene på forgiftning hos et barn, er kvalme og oppkast.

Ofte kan du selv kjenne at det lukter rart av barnets munn eller ånde, for eksempel dersom barnet har drukket et petroleumsprodukt.

Det farligste hva angår petroleumsproduktene er faren for nedsvelging eller aspirasjon til lungene. Dette kan føre til en kraftig lungebetennelse selv ved små inntak, som kun en slurk eller munnfull.

Aspirasjonsfaren er størst for de tyntflytende produktene som white spirit, grilltennvæske, lampeolje og bensin. Dersom barnet svelger vrangt og får det giftige stoffet ned i lungene, vil barnet ofte få pustebesvær og hoste.

Et annet tegn på mulig forgiftning er hurtig puls og hjertebank hos barnet.

Et alvorlig symptom er nedsatt våkenhet, trøtthet og sløvhet hos barnet. I verste fall kan dette utvikle seg videre til tap av bevissthet og koma.

Bevisstløsheten kan være ledsaget av kramper, som tegn på alvorlig påvirkning av sentralnervesystemet.

Sprut fra etsende stoffer kan gi hudskader som likner brannskader. Ved sprut i øynene kan barnet få alvorlige øyeskader.

Symptomer ved øyeskade er svie i øynene, økt tåreflod, og spasme og hevelse i øyelokkene.

Symptomer og tegn på forgiftning (oppsummering):

· Kvalme og oppkast

· Rar lukt / ånde fra munnen til barnet

· Pustevansker og hoste

· Rask puls og hjertebank

· Nedsatt våkenhet, trøtthet og sløvhet

· Bevisstløshet og koma

· Kramper

· Hudskader

· Øyeskader 

Hjemmetiltak

Behandling/Hva gjør du hvis du tror barnet har fått i seg noe giftig? 

Mistenker du at barnet ditt har fått i seg noe giftig, bør du kontakte Giftinformasjonen - telefon 22 59 13 00 - eller lege umiddelbart. Ved Giftinformasjonen vil du komme i direkte kontakt med lege eller farmasøyt, som vil kunne gi deg råd om hva du bør gjøre. Sentralen har døgnbemanning. 

Det er viktig at du i telefonen kan gi mest mulig nøyaktig beskrivelse av hva slags stoff barnet har fått i seg. 

Det er viktig at du prøver å beskrive hvor mange tabletter eller mengde på giftstoff som barnet kan ha svelget.

Giftinformasjonen ønsker å vite følgende:

· Nøyaktig navn på produkt / legemiddel

·Ha emballasje tilgjengelig når du ringer

· Bruksområde for det kjemiske produktet

· Firmanavn hvis angitt

· Omtrent hvor mye som er svelget, sølt på hud etc.

· Barnets alder og vekt

· Tidspunktet for uhellet

· Barnets tilstand nå 

 

Er barnet bevisstløst, eller i ferd med å bli bevisstløs, skal du ikke fremkalle brekninger hos barnet. Undersøk om barnet puster. Start med munn-til-munn-metoden dersom barnet ikke puster eller puster utilstrekkelig.

Dersom barnet har svelget etsende stoffer, skal du ikke fremkalle brekninger. Brekninger vil kunne medføre økt skade av slimhinnene i spiserør og svelg.

Gi barnet 1-2 glass melk eller vann straks. Munnen bør skylles med store mengder vann. Dette vil skylle slimhinnene for etsende stoffer, samt tynne ut det som har kommet ned i magesekken.

Dersom barnet har svelget petroleumsprodukter, skal du heller ikke utløse brekninger. Gi barnet flytende, fettholdig drikke for å endre konsistensen til inntatt stoff. Dette reduserer sjansen for at stoffet kommer ned i lungene. Forsøk å gi barnet 2-3 spiseskjeer smeltet fløteiskrem, kremfløte, rømme eller matolje. Ikke tving dette i barnet, da det kan utløse brekninger, som er svært uheldig.

Dersom ikke barnet får symptomer i form av hoste, irritasjon fra luftveier, sløvhet, tretthet eller blekhet i løpet av de første 4-6 timene etter inntak, kan man regne faren for forgiftning som liten. Dersom barnet har slike symptomer, bør det observeres på sykehus i minst ett døgn.

Hvis barnet ditt har spist medisiner, sigarettrester eller giftige planter, kan det være riktig å fremkalle brekninger hos barnet, men rådfør deg med lege først.

Dersom legen anbefaler å fremkalle brekning hos barnet, kan dette gjøres ved enten å stikke "to fingre i halsen" på barnet eller ved å gi brekkmiddel, dersom du har det i huset.

Det er imidlertid vanskelig å utføre brekninger på barn selv. Det er ubehagelig for barnet og kan dessuten føre til at oppkast kommer ned i luftveiene. Det anbefales derfor i stedet at du tar med barnet ditt så raskt som mulig til lege. Dersom det er lang reisevei til lege, bør du dog forsøke å få barnet til å brekke seg, slik at giftstoffet fjernes fra magen i stedet for å bli sugd opp i blodet.

Hold barnet foroverbøyd mens du stikker to fingre eller skaftet på en litt bred skje bak i svelget på barnet.

Ved sprutskader i øynene må du starte skylling med myk vannstråle i minst 20 minutter, senere gjentatte ganger under transport til øyelege. Skyllingen vil fortynne og fjerne det etsende stoffet, i tillegg virke smertelindrende. Eventuelle hudskader behandles som brannskader.

Tilsølt tøy fjernes raskt. Skyll med rikelig vann, helst i 30 minutter. Du kan eventuelt sette barnet i badekaret. Fortsett skyllingen under transport til lege.

Ved innåndingsskader er det viktigste å bringe barnet ut i frisk luft.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved forgiftninger hos barn

Dersom du har mistanke om at barnet ditt har fått i seg noe som kan være giftig, skal du alltid kontakte lege eller Giftinformasjonen.

Det er alltid bedre å ringe en gang for mye for sikkerhets skyld enn en gang for lite!

Forebygging av forgiftninger hos barn

  • Oppbevar alltid medisiner i et låsbart medisinskap som barnet ikke når opp til. Medisiner skal ikke ligge løst i toalettvesker, håndvesker eller nattbordskuffer. 

  • Vær spesielt på vakt dersom det er gjester i huset og disse bruker medisiner. Vær sikker på at du gir riktig dose når du gir medisiner til barn. Sjekk at ikke nesedråpene egentlig er øyedråper. 

  • Oppbevar alltid etsende stoffer utilgjengelig for barn, helst innelåst. Dette gjelder også petroleumsprodukter. Ikke oppbevar for eksempel salmiakk eller parafin på brusflasker, ketchupflasker eller annen emballasje som barnet oppfatter som drikke. Fjern rengjøringsmidler og maling fra steder hvor barnet oppholder seg. 

  • Unngå sigaretter og sigarettrester i hjem eller på lekeplasser hvor barn ferdes. Dersom det er noen i huset som røyker, bør dette skje utendørs. Ta hånd om sneiper, og tøm askebegre ofte. 

  • Lær deg de vanligste stueplantene. Ikke plasser giftige planter i rom hvor det ferdes små barn. Unngå giftige prydbusker i hagen. Hugg ned gullregntrær. Selv inntak av 2-10 frø fra gullregn kan gi alvorlig forgiftning hos barn.