Forstoppelse hos barn

Video: Forstoppelse hos barn

Hva er...

Hva er forstoppelse hos barn?

Forstoppelse opptrer når barnets avføring blir så hard at passasjen gjennom tarmen forsinkes, og barnet får problemer når tarmen skal tømmes.

Et barn kan ha avføring daglig og allikevel være forstoppet, mens et annet barn som har avføring av normal konsistens, men kanskje kun 2-3 ganger pr uke, ikke trenger å være forstoppet på grunn av store individuelle forskjeller i avføringsmønster.

Årsaker til forstoppelse hos barn

Det er ulike årsaker til at barn kan få forstoppelse. Inntak av lite fiberrik kost kan føre til forstoppelse.

Dersom barnet går og holder seg og unngår å gå på toalettet, kan avføringen bli unormalt hard.

Av og til kan situasjonen komme inn i en ”ond sirkel”.

Barnet kan ha kvittert hard avføring som har medført sprekkdannelser eller fissurer rundt endetarmsåpningen.

Dette er smertefullt for barnet og kan føre til at barnet kvier seg for å gå på toalettet neste gang.

Dette igjen medfører forstoppelse med enda hardere avføring, som igjen kan forårsake nye sprekker etc.

Dersom barnet har vært i lite fysisk aktivitet for eksempel på grunn av sykdom med sengeleie, kan dette gi forstoppelse.

Det er svært sjelden at forstoppelse skyldes organiske feil i tarmen.

 

Symptomer

Symptomer og funn ved forstoppelse hos barn

Det vanligste symptomet ved forstoppelse er magesmerter.

Ofte har barnet knipliknende smerter som kommer takvis hvor barnet krøker seg sammen.

Eventuelt kan barnet ha en jevn verk diffust i magen. Ledsagende symptomer er slapphet, irritabilitet og nedsatt matlyst.

Avføringsflekker i trusen kan tyde på at barnet er forstoppet og går og holder seg.

Dersom endetarmen er full av avføring, vil urinblæra ikke kunne utvide seg normalt.

Dette kan føre til hyppig vannlating, eventuelt småskvetting av urin i benklærne.

Langvarig forstoppelse kan føre til kvalme og brekninger.

Komplikasjoner ved forstoppelse

Forstoppelse er ikke noen farlig tilstand hos barnet, men oppleves svært ubehagelig for barnet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet er forstoppet?

Dersom barnet ditt har takvise magesmerter av uklar årsak, bør du kontakte lege.

Dersom du er sikker på at barnet ditt er forstoppet, dvs. at du har observert at barnet kvitterer hard avføring og har ubehag, kan du forsøke å gi barnet et flytende avføringsmiddel.

Fagpersonell på apoteket vil kunne veilede deg om de ulike produktene.

Gi barnet avføringsmiddel i veiledende doser i noen dager til avføringen blir regelmessig og av normal konsistens.

Enkelte barn har behov for å stå på en fast dose avføringsmedisin for at barnet ikke på nytt skal bli forstoppet.

Ikke start med fast dose avføringsmiddel til barnet ditt uten først å ha rådført deg med lege eller helsesøster.

Dersom avføringen ikke kommer i gang med et flytende avføringsmiddel, kan et lite miniklystér løse problemet.

Dersom heller ikke dette hjelper, bør du oppsøke lege for å få råd.

Ved svært hardnakket forstoppelse hos barn er det av og til nødvendig at barnet innlegges på en barne-avdeling for røntgenundersøkelse av tykktarmen og full tømning av tarmen ved hjelp av klystér.

Forebygging

Forebygging av forstoppelse hos barn

  • Oppfordre barnet til å drikke rikelig

  • Gi barnet frukt og fiberrik kost 

  •  Ikke gi mye bananer da dette kan virke forstoppende 

  •  Stimuler barnet til å like grovt brød og grønnsaker 

  •  Unngå for høyt melkeinntak, dvs. ikke over ½ liter melk om dagen. Melk inneholder mye kalk som kan føre til forstoppelse

  •  Lær barnet gode toalettvaner. 

Etter måltider vil det gå et nervesignal fra magesekken til tykktarmen med beskjed om tømning.

Utnytt dette ved å stimulere barnet ditt til å gå på toalettet 10-15 minutter etter frokost og middag 

  •  Sørg for at barnet har fotstøtte når det sitter på toalettet. 

Små barn trenger en fotskammel for å nå ned med beina.

Fotstøtte vil gjøre det lettere for barnet å presse avføringen ut 

  •  I forbindelse med dotrening hvor barnet kanskje kjeder seg når det sitter på toalettet, kan barnet få lese en bok eller høre på musikk. 

  •  Dersom barnet lykkes med å ha avføring, bør denne inspiseres av voksne med tanke på konsistens, før avføringen skylles ned.