Gastro-øsofageal refluks

Video: Gastro-øsofageal refluks

Hva er...

Hva er gastro-øsofageal refluks?

Gastro-øsofageal refluks er en tilbakelekkasje av mat fra magesekken opp i spiserøret.

Dette er en vanlig årsak til gulping og oppkast hos barn i første leveår.

Årsaker

Hos enkelte barn kan lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret være for svak, slik at mageinnhold kommer tilbake opp i spiserøret og eventuelt helt ut av munnen til barnet som oppgulp.

Særlig for tidlig fødte barn er i økt risiko, og symptomene starter ofte få uker etter fødselen.

En annen gruppe barn som har økt risiko for refluks, er barn med kjent hjerneskade.

 

 

Symptomer

Symptomer og funn

Hovedsymptomet er gulping og oppkast. Gulpingen skjer gjerne i tilslutning til eller rett etter måltidene.

Ofte er gulpingen kombinert med hoste dersom barnet får noe av mageinnholdet ned i luftveiene.

Matinnhold ned mot stemmebåndene i luftrøret kan i tillegg til hoste også medføre kortvarige episoder med pustestans.

Komplikasjoner

Dersom brekningene og oppkastet vedvarer over flere dager, kan barnet bli uttørret og i mangel på viktige salter.

I verste fall kan dette føre til kramper hos barnet. Langvarige symptomer kan også føre til manglende vektøkning og eventuelt avmagring.

Ved langvarig gulping og oppkast kan barnet bli utilpass og virke smertepåvirket på grunn av irritasjon i spiserøret av det sure mageinnholdet.

Dette kan også gi blodtilblandet oppkast.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre?

Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha gastro-øsofageal refluks, bør du oppsøke lege.

Refluks vil kunne diagnostiseres ved en røntgenkontrastundersøkelse eller ved ultralyd.

Reflukstendensen vil hos de fleste barn gå over av seg selv.

I første omgang vil det være aktuelt å forsøke en del enkle tiltak, som å la barnet sitte mer oppreist når det spiser, legge det med noe hevet hodeende etter måltid, og å legge det med høyre side ned etter måltid slik at maten glir lettere ut av magesekken og over i tolvfingertarmen.

Det kan også være aktuelt å tilsette et tykningsmiddel som maisennajevning i melken.

Et barn som allerede får noe fast føde, bør få mer fast føde og mindre ren væske.

Dersom disse tiltakene ikke bedrer refluks-tendensen, kan det være aktuelt at legen forskriver et medikament som virker inn på muskelaktiviteten i tarmen.

I svært sjeldne tilfeller vil det bli nødvendig med operativ behandling av refluksen.

Forebygging

En kan ikke forebygge gastro-øsofageal refluks, men det er viktig at du som forelder vet om denne tilstanden som en vanlig årsak til gulping og oppkast hos de minste barna. De fleste barna vokser refluksen av seg i løpet av det første leveåret.