Generelt om smerter hos barn

Video: Generelt om smerter hos barn
Barnelegen snakker om almentilstand

Hva er...

Generelt om smerter hos barn

Smerter hos små barn er svært vanskelige å bedømme, fordi barnet selv ofte ikke kan gi uttrykk for hvor det gjør vondt. Ved å observere barnet nøye kan en likevel ofte få et inntrykk av hvor barnet har smerter. 

Vanligvis vil et barn prøve å unngå å bevege den kroppsdelen som er vond. Har barnet betennelse i et ledd, vil det f.eks. prøve å unngå å bevege den aktuelle armen eller beinet.

Et barn med blindtarmbetennelse og magesmerter eller et barn med hjernehinnebetennelse og stiv nakke vil vanligvis ønske å ligge helt i ro. 
Skyldes smertene luft i magen, forstoppelse eller magetarm katarr, vil barnet ofte krøke seg sammen under smerteattakkene.

Et lite barn med øreverk vil kunne ta seg til det affiserte øret. 
En måte å finne ut hvor barnet kan ha smerter, er først å avlede barnet og deretter berøre en kroppsdel hvor barnet ikke har vondt, for så forsiktig å nærme seg den kroppsdelen som du tror er smertefull for barnet.

Det er viktig å merke seg om barnet i tillegg til smerter har andre symptomer som feber, diaré eller luftveissymptomer.