Generelt om utslett hos barn

Video: Generelt om utslett hos barn

Hva er...

Generelt om utslett hos barn

Sammen med feber og smerter er utslett den hyppigste årsaken til at småbarnsforeldre oppsøker lege for barna sine.

Utslett vil i de aller fleste tilfeller representere en ufarlig tilstand for barnet, men av og til kan utslett være et faresignal.

Dersom barnet er i god almentilstand og ikke har andre symptomer, kan du ofte se an situasjonen noen dager. Mange typer utslett vil da forsvinne.

Er utslettet ledsaget av svært høy feber, pustebesvær, oppkast eller nedsatt almentilstand, bør du rådføre deg med lege.

Det er ofte vanskelig å beskrive et utslett over telefon. I tillegg vil en type utslett kunne ha ulike årsaker.

Det er derfor ofte lurt å la legen vurdere utslettet selv.

Du kan lese mer utdypende om utslett hos barn her

 

 

Hjemmetiltak

Tiltak og råd - Hva kan du selv gjøre når barnet har utslett

 • Ved bakterielle hudinfeksjoner kreves antiseptisk eller antibakteriell behandling. Som oftest er det tilstrekkelig med lokalbehandling. 

 • Ved eksem er det viktig å huske at det er den tørre huden som disponerer for kløe. Hyppig bruk av fuktighetskremer og oljebad vil mykgjøre huden og forebygge eksemdannelse.

 • Barn med atopisk eksem kan få mer eksem av visse matvarer. Forsøk å finne ut hvilke disse er og unngå dem i kosten til barnet. 

 • Barnehuden er tynn og sart. Det et viktig å unngå sterke stoffer som vaskemidler og parfymer, som kan irritere huden og gjøre den mer utsatt for skade og utslett. For mye hudvask med såpe vil fjerne hudens naturlige beskyttende fettlag. 

 • Dersom barnet ditt har elveblest, bør du forsøke å finne ut hva som kan ha utløst utslettet. Unngå deretter at barnet ditt kommer i kontakt med dette allergenet dersom mulig. 

 • Ved eksem, elveblest og andre kløende hudlidelser vil behandling med antihistamin virke dempende på symptomer og utslett. Nattlig hudkløe kan unngås ved å gi barnet antihistamin som sovemedisin. 

 • Kalde omslag og klibad vil også hjelpe på utslett som klør. Klipp fingerneglene på barnet korte for å forebygge kloring og derav fare for sårinfeksjon. 

 • Hyppig bleieskift vil forebygge bleieutslett.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved utslett hos barn?

Det er vanskelig å gi noen helt eksakte råd om når du bør kontakte lege dersom barnet ditt har fått et utslett. Dette vil avhenge av en rekke forhold.

Hvor raskt kom utslettet?

Er det lokalisert eller er det generalisert over hele kroppen?

Hvor plaget er barnet av utslettet?

Har barnet andre symptomer eller tegn på sykdom?

Hvordan er barnets almentilstand?

Her en en liste med symptomer/situasjoner der du bør kontakte lege:

 • Dersom barnet er tydelig påvirket med nedsatt almentilstand. 

 • Dersom barnet i tillegg til utslettet har høy feber, oppkast eller intens hudkløe. 

 • Ved mistanke om hudblødninger. 

 • Dersom du tror at utslettet er infisert av bakterier eller sopp. 

 • Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha borreliose. 

 • Dersom barnet ditt har uttalt akne eller kviser, og det ikke har hjulpet med behandling med reseptfrie medisiner. 

 • Dersom du mistenker at allergi er årsak til utslettet. 

 • Ved legemiddelutløst utslett. 

 • Elveblestutslett med samtidig opphovning i ansiktet og eventuelt ledsagende pustebesvær er en dramatisk og farlig situasjon som krever legetilsyn øyeblikkelig. 

 • Dersom utslettet ligger inn mot eller affiserer øynene. Dersom utslettet har vart i over 1 uke.