Hjernehinnebetennelse (Meningitt)

Video: Hjernehinnebetennelse (Meningitt)
Videoen viser først en liten jente med bakteriell hjernehinnebetennelse. Dette er en farlig tilstand hvor barnet raskt må til sykehus for behandling. Jenta har tydelig nedatt almentilstand, er sutrete og helt klart ikke fornøyd. Hun er tydelig rygg og nakkestiv. Heldigvis fikk hun raskt behandling, og vi ser at hun gradvis blir bedre de neste dagene. Vi møter også i videoen en litt større gutt som også har bakteriell hjernehinnebetennelse. Han er tydelig svært syk med blant annet stiv nakke. Han blir også gradvis mye bedre etter noen dager med behandling med intravenøs antibiotika.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er hjernehinnebetennelse (meningitt) hos barn?

Hjernehinnebetennelse er en alvorlig infeksjonssykdom hvor hinnene som omgir hjernen, blir infiserte og betente.

Animasjon: Hjernehinner og hjernehinnebetennelse

Årsaker til hjernehinnebetennelse hos barn

Hjernehinnebetennelse kan skyldes virus, bakterier eller sopp.

En virus hjernehinnebetennelse kan opptre ved ulike virusinfeksjoner, som for eksempel vannkopper og kusma.

Tilstanden er som oftest godartet og går over av seg selv.

Bakteriell hjernehinnebetennelse derimot er en livstruende tilstand hvor lege må kontaktes øyeblikkelig ved mistanke om diagnosen.

De tre vanligste bakterietypene som gir hjernehinnebetennelse hos barn, er pneumokokker, meningokokker og infeksjon med Haemophilus-bakterien.

Såkalt ”smittsom” hjernehinnebetennelse skyldes infeksjon med meningokokkbakterier.

 

Symptomer

Symptomer på hjernehinnebetennelse hos barn

Symptomene ved hjernehinnebetennelse starter ofte beskjedent med feber og eventuelt lette forkjølelsestegn.

Kombinasjonen feber, hodepine og brekninger/oppkast kan tyde på hjernehinnebetennelse.

Andre faretegn er:

Dersom barnet har slike symptomer, må lege eller ambulansesentral kontaktes øyeblikkelig, da barnet ditt kan ha hjernehinnebetennelse.

Ved meningokokkinfeksjon kan barnet i starten ha et ukarakteristisk rosa utslett og etter hvert også hudblødninger av varierende størrelse 

hudblødninger

Video: Slik skiller du hudblødninger fra ufarlige utslett

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved hjernehinnebetennelse

En hjernehinnebetennelse kan raskt utvikle seg til en livstruende tilstand med sirkulasjonssvikt, blodtrykksfall, tap av bevissthet og fare for hjerte- og pustestans.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet ditt har hjernehinnebetennelse?

Det er viktig at du som forelder, kjenner symptomene ved hjernehinnebetennelse.

Tilkall lege eller ambulansesentral på telefon 113 så raskt som mulig ved mistanke om sykdommen.

Feber og oppkast uten diaré kan skyldes banale infeksjoner, men kan også være tidlige tegn på hjernehinnebetennelse.

Dersom barnet har utslett, bør du sjekke om dette er hudblødninger ved å utføre glasstesten. 

Dersom utslettet ikke lar seg avbleke ved glasstrykk eller fingertrykk, kan dette bety hudblødninger.

Dersom barnet ditt har hudblødninger, bør lege kontaktes.

Video: Slik skiller du hudblødninger fra ufarlige utslett

Du kan også sjekke om barnet ditt virker nakkestiv. Når barnet sitter oppreist i senga, kan du holde en liten leke eller lommelykt ned mot navlen til barnet og påkalle oppmerksomhet. Dersom barnet da har problemer med å se ned på gjenstanden, bør du kontakte lege.

Et annet tegn på nakkestivhet er at barnet ikke klarer å bøye hodet fremover og nedover når det kaster opp.

Video: Se nakkestiv jente pga hjernehinnebetennelse 

 

Forebygging

Forebygging av hjernehinnebetennelse

Vaksine mot Haemophilus bakterien inngår Vaksinasjons-programmet (HiB-vaksinen

Etter at HiB-vaksinen ble en del av Barnevaksinasjons-programmet i 1992, har forekomsten av hjernehinnebetennelse forårsaket av denne bakterien blitt betydelig redusert.

Meningokokkvaksine finnes, men inngår ikke i Barne-vaksinasjonsprogrammet. Dersom et av barna dine har fått hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokker, skal søsken under 15 år behandles forebyggende med antibiotika. Det samme gjelder for barn som går hos samme dagmamma som det syke barnet.

Det er ikke nødvendig med forebyggende antibiotikabehandling av barn i samme barnehage eller skoleklasse.

Vaksinering av smitteutsatte personer over 2 år kan også bli aktuelt.