Hjernerystelse hos barn

Video: Hjernerystelse hos barn

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er hjernerystelse hos barn?

En hjernerystelse er et resultat av et plutselig slag eller spark mot hodet. Traumet medfører et kortvarig tap av hjernefunksjon.

Ofte kan dette føre til en besvimelse. Ved mer alvorlige hodeskader ser en i tillegg ofte brudd på skallen og eventuelt blødninger innenfor kraniet.

Årsaker til hjernerystelse

De vanligste årsaker til hodeskade som medfører hjernerystelse, er slag mot hodet i forbindelse med idrett, for eksempel under en fotballkamp, fall fra sykkel uten bruk av hjelm, og fall på isen når en går på skøyter.

 

Symptomer

Symptomer og funn ved hjernerystelse hos barn

Symptomer og tegn ved hjernerystelse trenger ikke oppst å med en gang.

De vanligste symptomene er kortvarig besvimelse i forbindelse med traumet, ofte kombinert med hukommelsestap for aktuelle episode. Etter hvert kommer ofte hodepine og svimmelhet. Mange blir kvalme med oppkast.

Andre symptomer som kan opptre, er forvirring, trøtthet og uklar tale.

Komplikasjoner ved hjernerystelse

Kramper i forbindelse med mulig hjernerystelse er et alvorlig symptom som alltid må føre til umiddelbart legetilsyn.

Tiltakende sløvhet og nedsatt bevissthet er faretegn som kan tyde på hjerneskade.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre dersom du mistenker at barnet har hjernerystelse?

Dersom du har mistanke om at barnet ditt kan ha fått hjernerystelse, bør du alltid kontakte lege.

Alle barn med mulig hjernerystelse bør vurderes av lege. Barnet bør holde seg i ro. Dersom det klager over hodepine, kan du eventuelt gi det et paracetamolpreparat, men rådfør deg med lege først.

Ofte vil barnet bli innlagt til observasjon på en barneavdeling det første døgnet.

Det kan være aktuelt å ta røntgenbilder av hodet til barnet for å utelukke brudd og hjerneskader.

På sykehuset vil en observere barnet ved å følge med på blant annet barnets våkenhetsgrad. De fleste barn vil bli utskrevet fra sykehuset neste dag.

Forebygging av hjernerystelse

Det er vanskelig helt å forhindre situasjoner som kan medføre hodetraume og hjernerystelse hos barnet ditt.

Du kan dog ta en del nyttige forholdsregler som reduserer sjansen for hodeskade:

  • Barnet bør alltid bruke hjelm når det sykler, rir, står på skøyter og ski 

  • Det er viktig å sikre barnet forskriftsmessig i bil med riktig tilpasset barnesete og bilbelte 

  • Hjemmet kan sikres ved å bedre belysning, sikre trapper med trappegrind og polstre farlige skarpe kanter og hjørner for barnet 

  • Stabilt og stødig fottøy vil bedre barnets balanse og redusere sjansen for fall