Hodepine hos barn

Video: Hodepine hos barn

Hva er...

Hva er hodepine hos barn?

Hodepine eller hodesmerter er et vanlig symptom hos barn og unge og kan ha ulike årsaker.

Årsaker til hodepine hos barn

Akutt hodepine er et vanlig tilleggssymptom ved en rekke infeksjoner hos barn.

Forkjølelse, influensa, halsbetennelse og bihulebetennelse er vanlige årsaker til hodepine.

Mer alvorlige infeksjoner som hjernehinnebetennelse, gir ofte hodepine, eventuelt kombinert med kvalme og oppkast.

Barn som er engstelige eller stresset, kan også angi hodepine.

Nedsatt syn og skjeling er andre årsaker til hodepine.

Allergi med nesetetthet og hovne bihuler kan også være en årsak.

Gjentatte hodepineanfall hos barn er også hyppig forekommende og opptrer hos 5-10 % av alle barn i skolealder.

De to viktigste årsakene til kronisk hodepine er migrene og spennings-hodepine. 

Symptomer

Migrene hos barn: årsaker, symptomer og funn

Migrene er en vanlig årsak til gjentatte hodepineanfall hos barn.

Årsaksmekanismen er ikke helt klarlagt, men det skjer en rask utvidelse av de store blodkarene til hjernen. Dette ledsages av smerter.

Før 15 års alderen er migrene like vanlig hos gutter som hos jenter. Deretter er det økt hyppighet hos jenter.

En del barn med migrene vil bli kvitt sine plager i tidlig voksen alder, mens andre vil fortsette å ha migreneanfall.

Hos 70 % av barna vil det være migrene i nær familie oftest hos mor. Dette taler for en arvelig disposisjon.

Anfallene kan starte direkte med hodepine eller med en forvarselsfase eller aura. Under aurafasen kan barnet ha symptomer i form av flimrende lysglimt, svimmelhet, økt følsomhet for lyd og prikkinger i hender. I sjeldne tilfeller kan barnet merke lammelser. Deretter følger hodepinen som kan være pulserende eller bankende.

Lokalisasjonen av smerter vil variere, noen barn har pannehodepine, mens andre angir smertene til tinningen eller bakhodet.

Hos noen barn er smertene ensidige, mens en del barn har problemer med å angi hvor i hodet de har vondt.

Smertene vil være så intense at barnet må avbryte det som det holder på med. Ofte vil barnet foretrekke å gå og legge seg i et mørkt og stille rom da barnet ofte er økt lysømfintlighet og opplever økt varhet for bevegelse og lyder.

Kvalme og oppkast er vanlige ledsagende symptomer. Andre symptomer er diaré, hyppig vannlating, tørste, svetting og tåreflod.

Anfallene kan vare fra ca 30 minutter til mange timer, eventuelt en hel dag. Hyppigheten varierer fra få anfall i halvåret til flere anfall i uka.

I tillegg til hodepine finnes det andre varianter av migrene hos barn. Disse kan arte seg som anfallsvis opptredende magesmerter, oppkast eller svimmelhetsanfall.

En rekke forhold kan utløse migreneanfall hos barn. De vanligste er mangel på søvn, dårlige spisevaner med lang tid mellom måltidene og dermed lavt blodsukker, stress og emosjonelle spenninger, visse matsorter som sjokolade, nøtter, ost, krydder, kakao, citrusfrukter og hormonelle faktorer, for eksempel menstruasjon.

Spenningshodepine hos barn: årsaker, symptomer og funn

Spenningshodepine eller tensjonshodepine er en annen årsak til gjentatte hodepineplager hos barn.

Ved spenningshodepine oppleves smerten ofte som et strammende bånd rundt hodet.

Smertene er konstante og kan vare i flere timer, eventuelt flere dager. Spenningshodepine er ofte forbundet med stramme og ømme nakkemuskler, tinningmuskler, tygge/kjevemuskler og øm pannemuskulatur. Ømme nakkemuskler kan skyldes dårlig kroppsholdning eller dårlig sittestilling.

Psykisk spenning forårsaket av stress, mobbing, for høye krav, lærevansker eller konflikter i hjemmet vil også disponere for spenningshodepine. Smertene er sjelden så intense at barnet må avbryte det som det holder på med. I tillegg er det ingen aurafase og sjelden ledsagende brekninger og oppkast.

Dette skiller spenningshodepine fra migrene. Det er viktig å være klar over at barnet ditt kan ha både migreneanfall og spenningshodepine.

Hjemmetiltak

Forebygging / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har hodepine?

Dersom du mistenker at barnet ditt har migrene, bør du oppsøke lege.

Legen vil ofte henvise barnet til spesialist, som gjør en grundig nevrologisk undersøkelse av barnet.

Enkelte ganger vil det også være aktuelt å gjøre en billedundersøkelse av hjernen til barnet.  Dette gjøres for å utelukke andre årsaker til hodepinen.

Dersom barnet ditt har fått diagnosen migrene, er det flere ting du kan gjøre for å lindre barnets plager:

 • Under anfallet bør barnet få legge seg ned i et mørkt og stille rom 

 • Gi barnet rikelig med drikke 

 • Ofte vil en kjølig klut på pannen kunne hjelpe 

 • Da skolebarn kan få anfall på skolen, bør lærer varsles på forhånd om migrenen til barnet. Barnet bør tilbys et hvilerom på skolen slik at barnet kan være her til anfallet gir seg. På den måten kan en unngå at barnet sendes hjem fra skolen med en gang og dermed går glipp av undervisning 

 • Vanlig smertestillende medisiner i form av et paracetamol-preparat vil ofte kunne lindre barnets plager 

 • Dersom dette ikke er nok, finnes det spesielle medisiner rettet mot migrene. Dette vil legen din kunne informere deg om. Dersom barnet er kvalm og kaster opp, må medisin gies som stikkpille 

 • Enkelte barn kan ha nytte av akupunktur mot migrene. 

 • Dersom barnet har flere migreneanfall i uka, kan det være aktuelt at barnet står på en fast medisin daglig for å forebygge nye anfall 

 • Andre viktige forebyggende tiltak er innføring av gode søvn- og spiserutiner 

 • Barnet må få nok søvn, og det er viktig å stimulere barnet til å spise frokost. Videre bør barnet ha med skolemat. Dersom barnet spiser svært mye sjokolade- eller nøttepålegg, bør dette unngås en periode for å se om migreneplagene da avtar 

 • Det er viktig med regelmessig mosjon og trening, men barnet bør ikke trene på tom mage, i tillegg bør det ha med seg sukkerholdig drikke til treningen. 

 • Hjelp barnet med å føre en anfallsbok, dvs. en registrering av antall anfall, varighet, tidspunkt på døgnet og mulig utløsende årsak. På denne måten kan du av og til finne et mønster i hva som utløser anfall, og dermed hva som bør unngås 

 • Ved spenningshodepine vil smertestillende medisiner ofte ha liten virkning 

 • Avspenningstrening, massasje, varmebehandling og akupunktur kan hjelpe mot slike smerter og også virke forebyggende. 

 • Dersom det er psykiske årsaker til plagene, bør en forsøke å få utredet disse