Huggormbitt hos barn

Video: Huggormbitt hos barn
Videoen viser barn som er bitt av huggorm og som har blitt syke. Ved huggormbitt vil barnet ofte ha et karakteristisk bittsår i huden.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Er huggorm farlig for barn?

Huggorm er den eneste giftslangen vi har i Norge.

Huggorm er i de aller fleste tilfeller ufarlig for voksne mennesker. Barn derimot kan bli alvorlig syke dersom de blir bitt. Alle barn som blir bitt, skal derfor undersøkes av lege. 

Ved huggormbitt vil barnet ofte ha et karakteristisk bittsår i huden. Bittsåret består av 2 punktformige bittmerker med ca 5 mm mellomrom etter ormens hoggtenner.

Alvorlighetsgraden ved huggormbitt avhenger av hvor mye gift som er sprøytet inn, samt barnets vekt og alder.

I enkelte sjeldne tilfeller kan barn utvikle en livstruende allergisk reaksjon etter et huggormbitt. Disse barna må raskt på sykehus for å få motgift.

Se video som viser huggormbitt på barn

 

Hjemmetiltak

Hva kan du selv gjøre når barnet er bitt av huggorm?

Kontakt alltid lege dersom barn er bitt av huggorm.

Forsøk å holde barnet mest mulig i ro da aktivitet kan forverre situasjonen.

Er barnet bitt i hånda eller armen, kan du legge armen i fatle.

Hold bittstedet lavt og i ro. Rens bittstedet med vann og såpe.

Kjøl ned bittstedet med kalde omslag, men ikke bruk is.

Ikke forsøk å suge ut giften med munnen. Du skal heller ikke skjære eller klemme på bittstedet.

Som regel vil barn som er bitt av huggorm, bli sendt på sykehuset. Dersom barnet utvikler alvorlige symptomer, vil motgift bli gitt.

Dette bør skje innen 4 timer. Barnet vil også ofte få stivkrampesprøyte, da huggormbitt i sjeldne tilfeller kan overføre stivkrampebakterier.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved huggormbitt hos barn?

Alle barn som er bitt av huggorm, bør undersøkes av lege så raskt som mulig.

Sykehusinnleggelse og behandling med motgift kan bli aktuelt.

Forebygging

Forebygging av huggormbitt hos barn

I områder der det er mye orm, bør barnet ikke ferdes barfota, men benytte solid fottøy som kan beskytte mot bitt.

Huggormen trives spesielt godt i solsteiken på varme steiner eller i gresset. Vær spesielt på vakt i slike områder.

Huggormen forsvinner aldri langt unna når den er oppdaget. Den gjemmer seg i nærheten.

For å unngå at barnet blir bitt flere ganger, må du fjerne barnet fra området hvor det ble bitt.

Ha elastisk bandasje og fatle i huset klar til bruk.