Insektstikk

Video: Insektstikk

Hva er...

Generelt om insektstikk hos barn

Barn kan bli stukket eller bitt av ulike typer insekter som veps, bier, klegg, mygg og knott for å nevne de vanligste. Dette er ubehagelig for barnet, men sjelden farlig.

Tegn på insektstikk

Reaksjon på et insektstikk eller bitt varierer fra person til person og avhenger av en rekke forhold:hvor mye giftstoffer / irritanter som er sprøytet inn, og hvor kraftig barnet reagerer. Enkelte får nærmest ingen reaksjon på bittstedet, mens andre kan hovne kraftig opp.

Et stikk eller bitt gir som oftest ganske raskt en lokalreaksjon med lette betennelsestegn i form av varmeøkning, litt hevelse, kløe og eventuelt noe smerter på stikk- eller bittstedet.

Et stikk eller bitt i munnen eller på halsen derimot kan være livstruende dersom mye hevelse. Av og til kan det komme en mer generell reaksjon på stikket seinere med feber, forstørrede lymfeknuter, evt. leddsmerter og utslett i form av elveblest.

Hos en liten prosent av barna og særlig de som har en kjent allergi, kan man se alvorlige reaksjoner med hevelse i ansiktet, pustevansker og tegn på sirkulasjonssvikt. Dette kalles for en anafylaktisk reaksjon og kan være livstruende.

Lege må da kontaktes øyeblikkelig.

Hjemmetiltak

Tiltak og råd ved insektstikk hos barn

Flytt barnet vekk fra området hvis mulig slik at det unngår å bli stukket på nytt.

Den stukne kroppsdelen bør holdes i ro.

Dersom det sitter en brodd i såret, kan du forsøke å fjerne denne ved å skrape på huden eventuelt med en pinsett.

Vask deretter med desinfeksjonsvæske for å rense stikkstedet.

Ved å legge på en kald kompress vil du lindre smerte og redusere hevelsen. Ikke gni eller masser på området, men legg kompressen direkte mot huden.

Dersom barnet er blitt stukket i munnen, kan du la barnet suge på en isbit eller drikke litt kaldt vann for å lindre smerte og redusere hevelsen.

Dersom det er mye kløe eller svie, kan du smøre på Hydrokortison krem 1-2 ganger daglig i noen dager. Lokalbedøvende salve kan også hjelpe. Ved kraftigere lokalreaksjoner kan antihistamin i form av mikstur eller tabletter hjelpe. Dette får du på apoteket uten resept.

Smertestillende medisin kan gis dersom barnet har vondt.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved insektstikk på barn?

Dersom barnet har fått en mild til moderat lokalreaksjon av et insektbitt eller stikk, trenger du ikke kontakte lege.

Kontakt lege dersom: Barnet har fått mange stikk.

Oppsøk også lege dersom barnet har stikk i munnen eller på halsen.

Dersom barnet får en uttalt lokalreaksjon.

Dersom det er mistanke om anafylaktisk reaksjon, må du kontakte lege eller ambulansesentral umiddelbart.