Kusma

Video: Kusma

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er kusma?

Kusma er en av barnesykdommene som gir feber, hodepine og en betennelse med hevelse i spyttkjertlene på halsen. Betennelsen kan være ensidig eller tosidig.

Årsaker til kusma hos barn

Kusma forårsakes av et virus som kalles myxovirus.

Symptomer

Symptomer ved kusma hos barn

Smitte skjer gjennom spytt og i urin. Barn mellom 2 år og 12 år er mest utsatt for smitte.

En eller begge de store spyttkjertlene hovner opp, i tillegg har barnet ofte feber, dårlig matlyst, svelgbesvær, hodepine og muskelverk.

Barnet angir smerter i kjeveregionen ved tygging.

Symptomene varer i ca 2 uker.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved kusma hos barn

Større gutter og menn som smittes, kan få betennelse i en eller begge testikler. Ved tosidig affeksjon kan dette føre til sterilitet.

I sjeldne tilfeller kan man se hjernehinnebetennelse, betennelse i bukspyttkjertelen og affeksjon av hørselen med døvhet til følge.

Hjernehinnebetennelsen gir symptomer som hodepine, lysskyhet, nakkestivhet, sløvhet og eventuelt kramper.

Bukspyttkjertelbetennelse gir smerter i øvre del av buken, i tillegg kvalme og brekninger.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har kusma?

Da kusma skyldes et virus, hjelper det ikke med antibiotika.

Lege bør kontaktes dersom mistanke om komplikasjoner.

Du kan selv gi barnet lindrende behandling ved å gi det rikelig med drikke, munnstell, smertestillende medisiner og kalde eller varme omslag på de hovne spyttkjertlene.

Barnet bør holde sengen og unngå å smitte andre, spesielt voksne menn som ikke har hatt sykdommen.

Forebygging av kusma

Vaksine mot kusma inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

MMR-vaksinen som gies ved 15 mnds alder og ved 12-13 års alder er en kombinasjons-vaksine mot både kusma, meslinger og røde hunder.

Kusma er derfor blitt en sjelden sykdom blant norske barn.