Lungebetennelse hos barn

Video: Lungebetennelse hos barn
Videoen viser barn med lungebetennelse. Barnet har nedsatt almentilstand, inndragninger og slimhoste.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er lungebetennelse hos barn?

Lungebetennelse (pneumoni) er en akutt betennelse i de nedre luftveier, som oftest forårsaket av infeksjon.

Ved lunge-betennelse er de små lungeblærene (alveolene) rammet, oftest av en infeksjon.

Årsaker til lungebetennelse hos barn

Infeksjon i lungevevet kan være forårsaket av virus og bakterier. Virus er den vanligste årsak til lungebetennelse hos barn, og sykdommen kommer da ofte i forløpet av en forkjølelse eller annen øvre luftveisinfeksjon hos barnet.

De vanligste bakteriene er streptokokker, stafylokokker og mykoplasma.

Lungebetennelse forårsaket av mykoplasma kalles ofte atypisk eller ”stille” lungebetennelse da forløpet ofte er mer langvarig med hoste og moderat feber i mange dager.

Barn med kjent astma vil ofte oppleve en forverrelse av sin astma dersom de blir smittet med mykoplasma.

Barn under 2 år er spesielt utsatt for bronkiolitt og lungebetennelse forårsaket av RS-virus, som kan opptre i små epidemier særlig om vinteren.

Se tegn på pustebesvær hos barn

Slik høres slimhoste ut

Animasjon: Hva er lungebetennelse?

Symptomer

Symptomer ved lungebetennelse hos barn

Typiske symptomer ved lungebetennelse er rask og anstrengt pusting, hoste, feber og nedsatt almentilstand.

Særlig ved bakterielle lungebetennelser vil almentilstanden være tydelig nedsatt med slapphet, manglende matlyst, eventuelt kvalme og brekninger.

En del barn vil ha en stønnende pusting hvor de må presse luften ut av lungene. Lungebetennelse gir sjelden smerter hos barn da det ikke er smertefibre ute i lungevevet.

En del barn vil dog klage over magesmerter når de har lungebetennelse.

Større barn kan angi brystsmerter særlig ved innpust og ved hoste. Dette tyder på at brysthinnen er affisert, da brysthinnen inneholder smertefibre.

Noen barn med lungebetennelse trenger ikke ha hoste i det hele tatt, men de fleste opplever først en tørrhoste som etter hvert går over til en produktiv slimhoste.

Barn vil ofte svelge slimet ned i magesekken. Dette kan igjen føre til brekninger av slim eller slimtilblandet avføring.

Komplikasjoner ved lungebetennelse

Lungebetennelse hos barn fører sjelden til alvorlige komplikasjoner.

Av og til kan det danne seg væske i brysthulen.

I ubehandlede tilfeller kan bakterielle lungebetennelser føre til blodforgiftning eller sepsis, som er en svært alvorlig infeksjon som krever øyeblikkelig sykehusbehandling. Barnet vil da ofte være høyfebril med betydelig nedsatt almentilstand.

Lungebetennelse kombinert med høy feber og lite væskeinntak kan føre til at barnet kommer i underskudd på væske. Barnet vil da få symptomer på dehydrering.

Av og til kan det da bli nødvendig med intravenøs væsketilførsel på sykehus.

Lungebetennelser forårsaket av virus kan gi samtidig symptomer fra magetarm systemet med oppkast og eventuelt diaré. Dette vil øke faren for væskeunderskudd og dehydrering hos barnet.

Se tegn på pustebesvær hos barn

Slik høres slimhoste ut

Animasjon: Hva er lungebetennelse?

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har lungebetennelse?

Dersom du mistenker at barnet ditt har lungebetennelse, bør du oppsøke lege.

Legen vil lytte på barnet og eventuelt ta noen blodprøver. For å stille en sikker diagnose er det nødvendig å ta et røntgenbilde av lungene og blodprøver.

Ved lunge-betennelse vil røntgenbildet vise fortetninger i en eller begge lunger. Foto: Rtg-bilde: Lungebetennelse 1 Foto: Rtg-bilde: Lungebetennelse 2

Legen må avgjøre om han tror lungebetennelsen skyldes virus eller bakterier. Hvis virus er årsaken til lungebetennelsen, trenger barnet ingen spesifikk behandling, og antibiotika vil ikke hjelpe.

Det er viktig å gi barnet rikelig med drikke.

Slimløsende hostesaft kan forsøkes selv om effekten ofte er begrenset.

Dersom barnet har høy feber og er svært slapp, kan du gi barnet febernedsettende medisin i form av et paracetamolpreparat. 

Ved bakterielle lungebetennelser skal barnet behandles med antibiotika vanligvis i 7-10 dager. Dette kan skje i hjemmet eller på sykehus avhengig av barnets almentilstand.

Ved høy feber og nedsatt almentilstand kan det være aktuelt å legge barnet inn på en barneavdeling slik at antibiotika kan gies intravenøst i starten. En kan da også gi væske intravenøst dersom det er tegn på væskeunderskudd hos barnet.

Forebygging

Forebygging av lungebetennelse hos barn

Det er vanskelig å unngå at barn blir smittet av virus eller bakterier som gir lungebetennelse.

Dersom søsken eller andre i familien er syke med luftveisinfeksjon, skjer vanligvis smitte ved dråpesmitte eller ved håndkontakt.

Vær nøye med god håndvask.

Dersom barnet har en øvre luftveisinfeksjon med feber, bør barnet ta det med ro innendørs.

Barnet skal ikke sendes i barnehage eller på skolen da dette vil øke risikoen for at infeksjonen spres til de nedre luftveier og gir lunge-betennelse.

Dersom en i familien har fått påvist mykoplasma og det er flere som har hoste, må legen vurdere å behandle også de andre med antibiotika.

Dersom det er påvist RS virus- infeksjon i nærmiljøet, bør du holde barnet ditt unna eventuelle smittespredere, spesielt dersom barnet er under ett år.