Magetarm katarr (omgangssyke) hos barn

Video: Magetarm katarr (omgangssyke) hos barn
Videoen viser et barn på 1 1/2 år som har kastet opp og hatt diare i to dager.Her kan du se de ulike tegnene på dehydrering, dvs uttørring, hos barn.

Hva er...

Hva er akutt magetarm katarr (omgangssyke) hos barn?

Akutt magetarm katarr hos barn er en akutt infeksjonssykdom som rammer fordøyelsessystemet.

Årsaker til akutt magetarm katarr (omgangssyke)

Omgangssyke skyldes i de aller fleste tilfeller infeksjon med ulike typer virus.

De vanligste er rotavirus og adenovirus. Infeksjon forårsaket av bakterier er sjeldnere, men kan forekomme spesielt i forbindelse med utenlandsreiser.

Vanlige bakterier ved magetarm katarr er salmonella, campylobacter og yersinia. Smitte skjer fekalt-oralt, dvs infisert avføring når munnhulen via håndsmitte.

Ved akutt matforgiftning kan barnet bli infisert med bedervet mat, for eksempel mat som inneholder giftstoffer fra stafylokokkbakterier.

Dehydrerte/uttørrete barn etter magetarm katarr

Slik er tegnene på dehydrering hos barn

 

Symptomer

Symptomer ved omgangssyke hos barn

Vanlige symptomer ved omgangssyke er løs og hyppig avføring, dvs. diaré, ofte kombinert med nedsatt matlyst, kvalme, brekninger og oppkast. En del barn angir magesmerter i form av takvise, knipliknende smerter. Feber kan variere.

Komplikasjoner ved omgangssyke

Dersom symptomene varer i flere dager eller er svært uttalte med feber og hyppige tømninger, kan barnet komme i underskudd på væske og vise tegn på dehydrering.

Dette gjelder spesielt små barn, dvs. barn under 3-4 år. I sjeldne tilfeller kan oppkast og diaré føre til kramper på grunn av ubalanse i saltene i blodet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har omgangssyke?

Det viktige er å få tilført barnet nok væske. Tilby barnet hyppige, små slurker med væske. Barnet vil ofte være tørst og ønsker å drikke store mengder av gangen.

Dette er ikke gunstig da det ofte fører til oppkast.

Blåbærsaft anbefales på grunn av en stoppende virkning på diaréen. Det viktigste er å tilby barnet drikke som det liker.

Brus kan dog være ugunstig på grunn av høyt sukkerinnhold som kan øke diaréen. Bland eventuelt brusen med vann. En blanding av eplemost og farris kan også være gunstig. Ikke bland saltløsninger selv til barnet da dette kan gi for stor salttilførsel som kan være meget farlig for barnet.

Febernedsettende medisin vil kunne redusere væsketapet og i tillegg gjøre barnet kvikkere slik at det blir mer motivert for å drikke.

Magesmerter kan behandles med smertestillende medisin i form av paracetamolpreparater.

Prøv å gi barnet noe fast føde i tillegg til væske.

Dersom barnet har tegn på dehydrering eller nedsatt almentilstand, bør du kontakte lege.

Du bør også kontakte lege dersom barnet kun har feber og brekninger og ikke løs avføring. I tillegg bør du kontakte lege dersom barnet har store magesmerter.

Forebygging

Forebygging av omgangssyke hos barn

Det er vanskelig å unngå at barnet ditt får en akutt magetarm katarr.

De fleste barn vil ha dette en eller flere ganger i småbarnsalderen på grunn av smitte i barnehagen eller på skolen.

Dersom noen i familien har en akutt magetarm katarr, er det viktig med god håndhygiene etter toalettbesøk.

Vask hendene etter at du har skiftet bleie på barnet.