Meslinger

Video: Meslinger

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er meslinger?

Meslinger er blant de klassiske barnesykdommene med luftveissymptomer, feber og utslett. Sykdommen var tidligere blant de hyppigste barnesykdommene, men er nå blitt sjelden i Norge etter at vaksinering ble innført.

I andre deler av verden hvor det ikke er innført vaksinering og hvor de hygieniske forhold er dårlige, er meslinger en fryktet infeksjonssykdom som på verdensbasis hvert år tar en million barneliv.

Årsaker til meslinger

Meslinger er en infeksjonssykdom som er forårsaket av et virus som kalles rubeolavirus.

Smitte skjer via direkte kroppskontakt eller som dråpesmitte ved hoste eller nysing. Smittefaren er størst før utslettet bryter ut.

Symptomer

Symptomer ved meslinger

Det går ca 10 dager fra smittetidspunkt til de første symptomene inntrer med feber, nedsatt almentilstand, irritabilitet, trøtthet, og forkjølelsessymptomer i form av rennende nese, rødhet i øynene, lysskyhet og hoste.

Utslettet kommer ca 2 uker etter smitte og er kraftig rødfarget, dels sammenflytende, først i pannen og ansiktet, etter hvert nedover nakken og kroppsbolen ned til beina. Utslettet varer ca 3 dager på hvert sted på kroppen og totalt i om lag 1 uke.

Komplikasjoner ved meslinger

De vanligste komplikasjonene er diaré, oppkast, ørebetennelse, feberkramper og lungebetennelse.

I utviklingsland kan komplikasjonene være dødelige, for eksempel diaré som fører til alvorlig uttørring. I sjeldne tilfeller kan man se hjernehinnebetennelse og en alvorlig hjernebetennelse.

Infeksjon med meslinger under graviditeten kan medføre abort eller for tidlig fødsel.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har meslinger?

Antibiotika hjelper ikke mot meslinger, som er en virussykdom.

Komplikasjonene kan være forårsaket av bakterier, og ved mistanke om komplikasjoner skal man oppsøke lege.

Det anbefales å gi febernedsettende og smertestillende medisiner til barn med meslinger, i tillegg rikelig med drikke.

Dersom barnet virker medtatt, bør du kontakte lege.

Dersom barnet ditt har meslinger, skal det holdes hjemme fra skolen i inntil 5 dager etter at utslettet har brutt ut.

Forebygging

Vaksine mot meslinger inngår i vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i Norge.

MMR-vaksinen som gies ved 15 mnds alder og ved 12-13 års alder, er en kombinasjonsvaksine mot både meslinger, kusma og røde hunder.

vaksinasjonsprogrammet