Nedsatt almentilstand - Sykt barn

Video: Nedsatt almentilstand - Sykt barn
Nedsatt almetilstand er et uttrykk som benyttes for å beskrive et barn som er sykt. Vanligste årsaken er infeksjoner, men uttørret, allergi, forgiftninger og blodmangel kan også redusere almentilstanden. I videoen ser vi barn med nedsatt almentilstand av ulike årsaker.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Generelt om allmenntilstand og sykt barn

Barnets allmenntilstand kan beskrives som måten barnet oppfører seg på og hvordan det reagerer på stimuli fra omgivelsene.

Som forelder, er det du som er ekspert på allmenntilstanden til barnet ditt, og kan si noe om denne til andre, for eksempel legen, som kanskje aldri har sett barnet tidligere.

Du vil kunne vurdere om barnet oppfører seg tilnærmet som normalt, selv om det er sykt. 

Er matlysten omtrent som når barnet er friskt?

Hva med aktivitetsnivået? 

Gir barnet like god kontakt som når det er friskt?

Hva med humøret til barnet?

Opplysninger om allmenntilstanden sammen med eventuelle andre symptomer som barnet har, vil kunne si noe om alvorlighetsgraden av sykdommen. 

Dette er svært viktig både med tanke på hva du selv bør iverksette av tiltak, men også svært viktig med tanke på om du skal kontakte lege. 

Selv for spesialister i barnemedisin er det vanskelig å vurdere et barns allmenntilstand. 

Det er derfor viktig at du som ekspert på ditt eget barn, kan bidra med nyttige opplysninger og egne vurderinger av barnets allmenntilstand.

Se video av barn med nedsatt almentilstand

Se video av gutt med høy feber, men god almentilstand

 

Årsaker til nedsatt allmenntilstand

 • Den vanligste årsaken er at barnet har fått en infeksjon.

  Det er da viktig å utelukke alvorlige infeksjoner hos barnet. 

  Eksempler på dette er: hjernehinnebetennelseblodforgiftning, akutt strupelokkbetennelselungebetennelse og nyrebekkenbetennelse.

 • Dersom barnet har kommet i underskudd på væske, det vil si er dehydrert, vil almentilstanden ofte være redusert. 

  Det er da viktig å tilføre barnet væske, men dette kan være vanskelig dersom barnet kaster opp eller har svelgbesvær. Dersom barnet både har diaré og oppkast, kan det tape væske selv om det klarer å drikke noe.

 • Redusert almentilstand kan også være et symptom ved en forgiftning. Ofte vil man da ha mistanke om at barnet kan ha fått i seg noe skadelig, for eksempel medisiner, giftige planter, sigarettrester eller petroleumsprodukter.

 • Dersom barnet av en eller annen grunn har reagert allergisk på noe, kan nedsatt almentilstand være en del av symptombildet. Ofte vil man da i tillegg ha symptomer som utslett, hevelse i ansiktet, pustebesvær eller kvalme.

 • Av andre årsaker til nedsatt almentilstand kan nevnes kroniske sykdommer, blodmangel eller kirurgiske tilstander som for eksempel blindtarmbetennelse.

Når kontakte lege

 

Når bør du kontakte lege: Nedsatt almentilstand

 • Kontakt lege ved tydelig nedsatt almentilstand hos barnet ditt og dersom barnet ikke kvikner til av febernedsettende medisin.

 • Dersom barnet har andre faretegn på alvorlig sykdom, skal du være snar med å kontakte lege. 

  Andre faretegn kan være nakkestivhet, hudblødninger,uforklarlige smerter eller nedsatt våkenhetsgrad.

 • Du bør også kontakte lege dersom barnet virker dehydrert, og dersom du ikke tror at du får i barnet nok væske. Både diaré og oppkast hos et lite barn kan raskt bringe det i væskeunderskudd.

 • Dersom barnets almentilstand forverres, skal du alltid kontakte lege. 

  Dette gjelder også selvom lege har sett på barnet tidligere i sykdomsforløpet. 

  I en tidlig fase av en alvorlig sykdom kan legen også bli lurt av en god almentilstand hos barnet.

  Nøl derfor aldri med å kontakte lege på nytt dersom du tror at barnet ditt er blitt sykere.