Pustebesvær/pustevansker hos barn

Video: Pustebesvær/pustevansker hos barn
Denne videoen viser barn med pustebesvær/pustevansker. Vi får beskrevet de vanligste kliniske tegnene på pustevansker som hurtig og anstrengt pust, inndragninger og nesevingespill. NB: Viktig video som vi anbefaler sterkt alle foreldre å kikke på.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Generelt om pustebesvær hos barn

Barn kan i enkelte situasjoner oppleve at det er vanskelig å puste. Dette vil foreldrene merke ved at barnet puster raskere, mer anstrengt og tyngre enn vanlig.

Alle barn kan få pustevansker ved anstrengelser. Det er først når det skjer i situasjoner der barn i samme alder og under samme forhold, ikke får pusteproblemer, at pustebesværet kan være tegn på sykdom.

Hos barn er det oftest luftveisinfeksjoner eller astma som forårsaker pusteproblemer.

Det er viktig at du som forelder, prøver å kartlegge barnets pusteproblemer mest mulig nøyaktig, før du eventuelt presenterer problematikken for en lege.

Hvordan arter pustebesværet seg?

Når oppstod det?

Hva utløste det?

Er det astma i familien?

Har pustevanskene kommet plutselig eller har de utviklet seg over tid?

Har barnet andre symptomer som f eks nedsatt almentilstand, hoste eller feber?

Er det andre i familien som er syke?

Dette er opplysninger som gjør at legen raskere vil kunne stille riktig diagnose, i tillegg kan du selv i mange tilfeller iverksette tiltak for å bedre barnets tilstand.

De vanligste årsakene til pustebesvær hos barn er astma og ulike nedre luftveisinfeksjoner som falsk krupp, bronkiolitt, det vil si betennelse i de minste luftrørsgreinene, og lungebetennelse.

To svært alvorlige årsaker til plutselig pustebesvær hos barn er strupelokkbetennelse og fremmedlegeme i luftveiene.

Se video som viser tegn på pustevansker hos barn.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Hva gjør du når barnet har problemer med å puste?