Pylorusstenose

Video: Pylorusstenose
Animasjonen viser hva pylorusstenose er.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er pylorusstenose?

Pylorusstenose er en forsnevring eller fortykkelse av lukkemuskelen mellom magesekk og tolvfingertarm.

Dette fører til forhindret tarmpassasje hos barn under 3 måneder, vanligst i alderen 2-6 uker.

Årsaker til pylorusstenose

Hos enkelte barn skjer det en fortykkelse av den lukkemuskelen som skiller magesekken fra tolvfingertarmen.

Denne muskelen heter pylorus eller portneren. Årsaken er ukjent, og tilstanden er mest vanlig hos gutter.

Dette fører så til en forsnevring av utløpet fra magesekken, noe som igjen fører til at passasjen av mageinnhold forhindres.

Symptomer

Symptomer ved pylorusstenose

Ved pylorusstenose vil hovedsymptomet være sprutbrekninger og oppkast. Oppkastet kommer med stor fart som et prosjektil vekk fra barnet. Barnet vil virke sulten og sugelysten og lite påvirket av brekningene i starten.

Etter hvert vil det bli slappere med sjeldnere avføring. Gjentatte oppkastepisoder fører til avmagring og vekttap.

Komplikasjoner ved pylorusstenose

Dersom brekningene og oppkastet vedvarer over flere dager, kan barnet bli uttørret (dehydrert) og i mangel på viktige salter. I verste fall kan dette føre til kramper hos barnet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har pylorusstenose?

Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha pylorusstenose, må du oppsøke lege.

Legen vil undersøke barnets mage og eventuelt kjenne en fortykket muskel eller selv observere hevelse på grunn av økt muskelaktivitet i pylorus etter et måltid hos barnet.

Legen vil ved mistanke om pylorusstenose sende barnet til sykehuset for videre undersøkelser i form av blodprøver, ultralyd- og røntgenundersøkelse. Røntgenundersøkelsen vil vise en fortykket muskel med forlenget og forsnevret åpning.  

Behandlingen er operativ og består av en spalting av den fortykkede muskelen. Dette vil kurere tilstanden, og barnet vil kunne spise normalt igjen etter få dager.

Forebygging av pylorusstenose

En kan ikke forebygge pylorusstenose, men det er viktig at du som forelder vet om denne tilstanden som en sjelden, men viktig årsak til sprutbrekninger hos de minste barna.