Ørebetennelse, akutt

Video: Ørebetennelse, akutt
Vi ser et barn som er hos legen fordi det har hatt feber, nedsatt almentilstand og klaget på vondt i ørene. Legen ser på trommehinnene til barnet og ser at de er betente, noe som tyder på infeksjon i mellomøret. På slutten av filmen ser vi en animasjon som illustrerer hvorfor barn er mer utsatt for å få mellomørebetennelse enn voksne.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er akutt ørebetennelse hos barn?

Akutt ørebetennelse hos barn er en svært vanlig infeksjon som ofte forekommer sammen med forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner.

Ørebetennelse er en betennelse i mellomøret og trommehinnen.

Årsaker til ørebetennelse hos barn

Hos barn er ørebetennelse i noen tilfeller forårsaket av virus, i andre tilfeller kommer ørebetennelsen som en bakterieinfeksjon ofte i forløpet av en virusinfeksjon.

Symptomer

Symptomer og funn ved akutt ørebetennelse hos barn

Barnet har ofte tegn på forkjølelse med neserenning, nysing og nesetetthet.

Etter hvert tilkommer øresting, det vil si smerter lokalisert til øret, ofte ensidig.

Små barn som ikke kan angi hvor de har vondt, vil være skrikete og i perioder utrøstelige.

Smerteattakkene kan ofte debutere nattestid.

Akutt ørebetennelse gir ofte høy feber.

Litt større barn vil ofte ta seg til affisert øre.

Komplikasjoner ved ørebetennelse

Av og til kan mellomøret bli så betent og fylt med puss at trommehinnen revner.

Dette medfører renning av puss gjennom øregangen og ut av øret.

Dersom trommehinnen revner, vil smertene ofte avta betydelig da det ikke lenger er høyt trykk inne i mellomøret.

I sjeldne tilfeller kan en mellomørebetennelse spre seg til skallebeinet bak øret.

Dette kalles mastoiditt.

Øret blir da ofte hovent og rødt, i tillegg angir barnet ømhet dersom du tar på aktuelle området.

I sjeldne tilfeller vil en ubehandlet bakteriell ørebetennelse kunne utvikle seg til hjernehinnebetennelse.

Av og til kan en mellomørebetennelse medføre væskedannelse i mellomøret hvor væsken blir værende selv etter at infeksjonen er leget.

Dette kan føre til en mer kronisk ørebetennelse.

Les mer om hjernehinnebetennelse

les mer om kronisk ørebetennelse

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvi barnet har ørebetennelse?

Den viktigste behandlingen ved akutt ørebetennelse er nesedråper og smertestillende medisin i form av et paracetamolpreparat.

Nesedråpene vil få slimhinnene i nesa til å svelle ned og dermed gi bedret utlufting av mellomøret gjennom øretrompeten.

Nesedråpene skal derfor gis i nesa, ikke dryppes i øret.

Et barn som våkner om natten med øreverk og feber, trenger ikke legetilsyn umiddelbart dersom barnets almentilstand ellers er rimelig bra.

Dersom barnet etter 2-3 dager med nesedråper og smertestillende medisin fortsatt virker syk og har feber, bør du oppsøke lege da sjansen da er stor for at det dreier seg om en bakteriell ørebetennelse.

Det er kun ved en bakteriell infeksjon at det er aktuelt å gi antibiotika.

Førstevalget vil da være penicillin så sant ikke barnet har en kjent allergi mot dette.

Dersom barnet har vært forkjølet noen dager med litt feber og så blir dårligere med høy feber og øreverk, er det suspekt på en bakteriell infeksjon på toppen av en virusinfeksjon.

Du bør da oppsøke lege.

Dersom barnet har fått konstatert ørebetennelse av lege og behandling eventuelt er startet, er det viktig at barnet tas til kontroll etter 2-3 uker.

En vil da sjekke at barnet ikke har utviklet kronisk væske i mellomøret.

Forebygging

Forebygging av ørebetennelse hos barn

Akutt ørebetennelse er svært vanlig hos barn, og de fleste barn vil før eller senere oppleve dette.

Arvelige faktorer gjør enkelte barn såkalte ørebarn mer utsatte enn andre.

Bruk av nesedråper når barnet blir forkjølet med nesetetthet, kan forebygge ørebetennelse.