Ørebetennelse, kronisk

Video: Ørebetennelse, kronisk
Vi ser et barn som er hos legen fordi det har hatt feber, nedsatt almentilstand og klaget på vondt i ørene. Legen ser på trommehinnene til barnet og ser at de er betente, noe som tyder på infeksjon i mellomøret. På slutten av filmen ser vi en animasjon som illustrerer hvorfor barn er mer utsatt for å få mellomørebetennelse enn voksne.

Hva er...

Hva er kronisk ørebetennelse?

Kronisk ørebetennelse eller serøs otitt hos barn er en svært vanlig tilstand som ofte forekommer sammen med forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Sykdommen kjennetegnes ved væskeansamling i mellomøret.

Årsaker

Etter en akutt ørebetennelse vil det ofte være væske i mellomøret. Hos enkelte barn forsvinner ikke denne væsken i løpet av de nærmeste ukene. I stedet blir væsken seig og værende i mellomøret . Enkelte barn er av ukjente grunner disponert for en slik følgetilstand.

Symptomer

Symptomer og funn

Væske i mellomøret trenger ikke gi barnet noen akutte symptomer. Væsken vil kunne medføre et midlertidig hørselstap hos barnet. Dette kan igjen innvirke på barnets språkutvikling.

Foreldrene vil ofte være de første som får mistanke om nedsatt hørsel hos barnet. Barnet kan virke uoppmerksomt, reagerer ikke på tiltale og vil ofte selv snakke med høy stemme.

Komplikasjoner

Væske i mellomøret vil kunne føre til nedsatt hørsel. Hos småbarn vil dette kunne hemme språkutviklingen.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre?

Etter en akutt ørebetennelse er det viktig å få sjekket at ikke væske blir værende i mellomøret.

Dersom du har mistanke om nyoppstått nedsatt hørsel hos barnet ditt, bør du oppsøke lege. Legen vil kikke inn på trommehinnen med et otoskop. Han vil da kunne vurdere trommehinnens bevegelighet og om det er væske i mellomøret.

Dersom det er væske til stede, kan en kur med nesedråper hjelpe. Nesedråpene vil få slimhinnene i nesen til å svelle ned og dermed bedre utluftingen av mellomøret via øretrompeten. Nesedråpene skal derfor gies i nesa, ikke dryppes i øret.

Dersom væsken ikke forsvinner i løpet av 2-3 måneder, bør barnet henvises til en øre-nese-hals spesialist. Spesialisten vil avgjøre om barnet skal søkes innlagt sykehus for å få satt inn dren til mellomørene. 

Drenet som er et lite plastrør gjennom trommehinnen, vil tillate puss/væske i mellomøret å renne ut i øregangen. Hos de fleste barna vil mellomøret da bli tørt og luftfylt som normalt. Dreninnleggelse vil hos de fleste barna føre til færre infeksjoner og normalisering av hørselen.

Hos noen få barn vil dreninnleggelse øke væskesekresjonen i mellomøret. I tillegg vil drenene ofte kunne falle ut, slik at posisjonen av drenene bør kontrolleres jevnlig av lege. Barn med dren bør unngå å få vann inn i mellomøret ved bading.

Forebygging

Det er vanskelig å forebygge at barnet ditt får væskedannelse i mellomøret.

Amming gir best beskyttelse hos de minste barna, i tillegg bør du i størst mulig grad unngå at barnet eksponeres for tobakksrøyk. En slik eksponering øker hyppigheten av luftveisinfeksjoner og derav også ørebetennelser hos barn.

Når barnet ditt er forkjølet, bør du være liberal med bruk av saltvannsdråper for å holde nesen åpen og for å forebygge ørebetennelse.

Vær rask med å kontakte lege eller helsestasjon dersom du mistenker nedsatt hørsel hos barnet ditt.