Reisesyke hos barn

Video: Reisesyke hos barn

Hva er...

Hva er reisesyke hos barn?

Reisesyke er vanlig hos barn både i forbindelse med bilkjøring og bruk av buss, båt, tog og fly.

Tendensen til reisesyke er sannsynligvis arvelig betinget, men de fleste barn vil bli bedre med alderen.

Årsaker til reisesyke hos barn

Ved reisesyke opplever hjernen til barnet manglende samsvar mellom de signalene på bevegelse som mottas fra barnets indre øre (likevektsorgan), øyne og leddsans.  

Dette kan skje for eksempel hos et lite barn som sitter i en bil uten å få sett ut av vinduet. Barnets indre øre oppfatter bevegelse, mens barnets øyne og leddsans ikke gjør det. Dette forvirrer hjernen, og barnet kan få symptomer på reisesyke.

Symptomer

Symptomer på reisesyke hos barn

Symptomer på reisesyke starter som oftest med en ubehagsfølelse i magen. Deretter følger kvalme, kaldsvetting, tap av appetitt og trøtthet.

Mindre barn som ikke kan beskrive sine symptomer, vil kunne virke stille og bleke, eventuelt urolige, irritable og skrikete. Til slutt vil barnet brekke seg med oppkast.

Dersom bevegelsen er svært intens, for eksempel en båttur i høy sjø eller en flytur med mye turbulens, er sjansen for reisesyke større.

Komplikasjoner

Reisesyke er en ufarlig tilstand, men kan være svært ubehagelig for den som er rammet.

I sjeldne tilfeller kan plagene bli så store at lege bør kontaktes.

Dersom barnet kaster opp rikelig, kan det komme i underskudd på væske og bli uttørret eller dehydrert.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet er bilsyk?

Dersom barnet ditt har begynnende tegn på reisesyke, bør reisen avbrytes dersom mulig. Stopp bilen og la barnet få komme ut og gå litt rundt. Eventuelt kan barnet legge seg ned på ryggen og lukke øynene en liten stund.

På lengre bilturer bør du legge inn hyppige pauser.

Dersom barnet får symptomene i en huske eller karusell, bør denne aktiviteten avsluttes.

Små barn skjønner ikke hvorfor de plutselig blir syke og kan derfor bli engstelige. Berolige barnet og få det til å slappe av. Ikke bli sint på barnet selv om det skulle kaste opp.

Dersom barnet er uvel, kan et fuktig og litt kjølig tørkle på barnets panne lindre barnets plager.

Dersom barnet har hatt tidligere episoder med reisesyke, kan du gi barnet medisiner mot reisesyke. Disse får du på apoteket uten resept. Vær klar over at disse medisinene kan gi bivirkninger i form av døsighet, trøtthet, tørr munn og uklart syn. Bruk aldri større doser enn det som er anbefalt på pakningen.

Dersom barnet ditt står på andre faste medisiner, bør du konferere med lege før du gir barnet medisiner mot reisesyke.

Forebygging

Ved biltur bør barnet sitte i et tilpasset barnesete slik at det kommer litt opp fra setet og kan kikke ut.

Barn skal aldri kunne bevege seg fritt rundt i bilen. Dette er farlig av sikkerhetsmessige grunner og vil også øke sjansen for reisesyke.

Gi barnet et lett måltid før reisen starter.

Dersom barnet begynner å føle seg uvel, bør du forsøke å avlede barnet med historiefortelling, musikk eller sang.

Unngå at barnet kun er opptatt med leker, bøker og ting inne i bilen.

Oppfordre barnet til å se ut og observere ting langs veien.