Sårskader

Video: Sårskader

Hva er...

Ulike typer sår hos barn

Et barn vil under oppveksten påføre seg sår i mange varianter og på ulike kroppsdeler.

De fleste av disse sårene vil være rifter og skrubbsår som ikke trenger legetilsyn.

Ofte holder det å rengjøre sårene grundig, slik at man unngår sårinfeksjon.

Større sår eller sår som er skitne, vil kunne trenge tilsyn av lege for å få renset såret grundig.

Av og til vil det være nødvendig å sy såret sammen for å stanse blødning og for å unngå stygge arr.

Komplikasjoner ved sårskader hos barn

Den vanligste komplikasjonen ved sårskader er infeksjon.

Ofte dreier det seg om hudbakterier som kommer inn i såret, eventuelt er bakteriene blitt påført i forbindelse med sårskaden.

Særlig stikksår eller bittsår kan bli infiserte fordi hudåpningen ofte er liten og lukker seg raskt.

Dermed kan bakterier bli igjen nede i såret. Ved infeksjon blir såret ofte hissig og rødt, huden rundt hovner opp, det blir smertefullt og ømt å ta på.

Materie eller puss kan begynne å renne ut av såret.

Hjemmetiltak

Tiltak og råd: Sårskader hos barn

 1. Vask hendene grundig før du begynner å stelle et sår. 

 2. Vask små sår grundig med vann og mild såpeoppløsning. Start først rundt såret, vask deretter med en ny kompress i selve såret slik at fremmede partikler som jord, sand og asfaltstøv fjernes. Bruk vann, fysiologisk saltvann eller et sårrensemiddel eller desinfeksjonsvæske som rensemiddel. Vask av sår 

 3. Tørk forsiktig med et rent håndkle og dekk såret med en kompress eller et plaster. 

 4. Dypere sår som blør rikelig og som virker rene, skal ikke vaskes, fordi disse sårene renser seg selv. Stopp blødningen i såret ved å trykke en kompress mot såråpningen i 5 til 10 minutter.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege: Sårskader hos barn

 • Ved sår som er over 1-2 cm lange hvor sårkantene spriker. Disse sårene bør vurderes for sying helst innen 6 timer. 

 • Ved kutt i ansiktet eller på halsen. 

 • Dersom såret er svært forurenset, og du ikke får det helt rent selv. 

 • Ved store sår hvor blødningen ikke stanser. 

 • Ved sårskader forårsaket av bitt. Det kan da være aktuelt for barnet å få stivkrampevaksine. 

 • Dersom du har mistanke om skade av en nerve, for eksempel ved kuttskade i finger eller ved håndleddet.

Forebygging

Forebygging: Sårskader hos barn

Kuttskader og sår kan aldri helt unngås hos barn, men du kan ta noen forholdsregler:

 • Pass på at barnet ikke får tak i farlige kjøkkenredskaper eller verktøy som det kan skade seg på. Ikke oppbevar kniver, sakser eller andre spisse og skarpe gjenstander på plasser hvor barn kan nå dem. 

 • Sett på sikkerhetslåser på skap, skuffer og vinduer. 

 • Monter dørbeskyttere slik at barnet ikke klemmer fingre eller tær. Åpne og lukke dører er en populær aktivitet blant små barn. Pass alltid på selv når du lukker for eksempel bildøra med barn i eller nær bilen. 

 • Pass på at barnet bruker hjelm og eventuelt annen polstret beskyttelse ved aktiviteter som sykling, rulleskøyting, skatebord, rollerblades, etc.