Skarlagensfeber

Video: Skarlagensfeber
Videoen viser en gutt på 3 år med skarlagensfeber. Vanlige symptomer ved skarlagensfeber er høy feber, sår hals, svelgbesvær, hodepine og hovne lymfekjertler på halsen. Barnet får også et karakteristisk utslett.

Hva er...

Hva er skarlagensfeber?

Skarlagensfeber er en ganske vanlig infeksjonssykdom i barnealderen med sårhet i halsen og utslett på kroppen.

Årsaker 

Skarlagensfeber skyldes bakterier av typen streptokokker gruppe A som inneholder et giftstoff som forårsaker utslett hos noen av dem som blir smittet.

Inkubasjonstiden fra smitte til utslettet bryter ut er vanligvis kun få dager. Smitte skjer ved dråpesmitte ved hoste og nysing, eventuelt også ved direkte kontakt.

Smitterisikoen er dog relativt liten. Enkelte kan være kroniske bærere av bakterien uten å bli syke selv, men allikevel forårsake smitte.

I sjeldne tilfeller kan skarlagensfeber oppstå i forløpet av en infeksjon med brennkopper forårsaket av streptokokker.

Symptomer

Symptomer og funn ved skarlagensfeber

Vanlige symptomer og funn ved skarlagensfeber er høy feber, sår hals, svelgbesvær, hodepine og hovne lymfekjertler på halsen. Sårheten i halsen skyldes ofte en mandelbetennelse. I halsen ser en da at mandlene er dekket med gule propper eller belegg.

Pasienten har nedsatt almentilstand med trøtthet og dårlig matlyst, eventuelt også kvalme og brekninger. Tungen er i starten dekket av et hvitlig belegg (”jordbærtunge”), som etter hvert skaller av og gir en illrød tunge (”bringebærtunge”).

Utslettet starter på kroppen som en rødme og med små nupper (”gåsehud”) som kan være kløende. Utslettet blekes ved trykk.

Det er først lokalisert på halsen og i ansiktet, men området rundt munnen er ofte spart. Utslettet sprer seg så nedover kroppen. Etter 5-6 dager forsvinner utslettet, og huden kan da begynne å flasse av. Flassingen kan vare i opp til 10 dager. 

 

 skarlagensfeber

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved skarlagensfeber

Da skarlagensfeber er en bakterieinfeksjon, kan en ubehandlet infeksjon i verste fall føre til spredning av bakterien til blodbanen.

Dette kan gi blodforgiftning (sepsis) med mulighet for spredning av infeksjon til indre organer som hjerte og nyrer.

En streptokokkinfeksjon kan også gi leddbetennelse og en spesiell type nyrebetennelse.

Mandelbetennelse kan utvikle seg til en mer alvorlig pussansamling rundt mandlene — en såkalt peritonsillær abscess.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har skarlagensfeber?

Dersom du mistenker at barnet ditt har skarlagensfeber, bør du kontakte lege.

Legen vil da ofte ta en halsprøve av barnet for å kunne påvise streptokokkbakterier.

  • Dersom barnet har sykdommen, vil det få en antibiotikakur som oftest penicillin dersom barnet ikke er allergisk overfor dette. Sørg for at barnet fullfører kuren slik legen har forskrevet.

  • Gi lindrende behandling i form av febernedsettende medisin.

  • Gi også rikelig med drikke eventuelt iskrem dersom barnet ønsker dette.  

  • Noen barn ønsker i stedet varme drikker.

  • Fast føde kan være besværlig for barnet på grunn av halsbetennelsen. 

  • Varme omslag kan føles behagelig for barnet, i tillegg fukting av luften i rommet hvor barnet holder sengen.

Forebygging av skarlagensfeber

Det er vanskelig å unngå at barnet ditt blir smittet med streptokokker.

  • Et sykt barn bør isoleres fra de andre i familien for å unngå at søsken blir smittet. 

  • Husk hyppig håndvask etter kontakt med barnet. 

  • Barnet bør holdes hjemme fra barnehage eller skole i minst ett døgn etter at antibiotikakur er startet. 

  • Barnet bør være feberfri og i fin form før det forlater hjemmet. Ved skarlagensfeber tar dette ofte 4-5 dager.