Småmark

Video: Småmark

Hva er...

Hva er småmark hos barn?

Småmark eller barneorm er den vanligste tarmparasitten i våre strøk av verden, og barn rammes hyppig.

Årsaker til småmark

Parasitten er en trådliknende hvit orm som utvikles i tarmen etter at personen som er smittet, har fått i seg egg via mat eller slikking på fingre eller infiserte gjenstander. Eggene klekkes i tarmen, og hunnormen vandrer ut endetarmsåpningen nattestid for å legge egg på huden rundt endetarmsåpningen.

Symptomer og funn ved småmark

Hovedsymptomet er intens kløe rundt endetarmsåpningen. Ved nøye inspeksjon vil en kunne se de trådtynne ormene rundt barnets endetarmsåpning eller på papiret når du tørker barnet for avføring. Jenter kan ha kløe i kjønnsorganene.

Komplikasjoner

Infeksjonen fører ikke til noen komplikasjoner bortsett fra at flere i husholdningen kan bli smittet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre? / Forebygging

Dersom du mistenker sm åmark hos barnet ditt, bør du oppsøke lege.

Behandlingen er en tablettkur, og hele familien bør behandles samtidig.

Kuren bør gjentas etter 2 uker for å være sikker på å unngå ny infeksjon.