Strupelokkbetennelse

Video: Strupelokkbetennelse
Animasjonen viser hva som skjer ved strupelokkbetennelse

Hva er...

Hva er akutt strupelokkbetennelse (epiglotitt)?

Akutt strupelokkbetennelse er en sjelden, men livstruende infeksjon i strupelokket, som kan føre til kvelning.

Særlig barn mellom 2 og 6 år er utsatt for sykdommen, men også barn i andre aldersgrupper kan rammes.

Årsaker til strupelokkbetennelse

Akutt strupelokkbetennelse er en bakteriell infeksjon i strupelokket, som oftest forårsaket av bakterien Haemophilus influenzae. Etter at HiB-vaksinen ble en del av vaksinasjonsprogrammet, har forekomsten av sykdommen heldigvis blitt redusert i Norge.

Sykdommen fører til en akutt opphovning av strupelokket, som så kan falle bakover og stenge for luftpassasjen i luftrøret. Dette fører til akutt pustebesvær og i verste fall kvelning.

Symptomer

Symptomer og funn ved strupelokkbetennelse

Symptomene ved strupelokkbetennelse kommer raskt og arter seg som relativt akutt innsettende og raskt økende pustebesvær.

Barnet sitter oppreist og fremoverbøyd, har store svelgvansker og sikler ofte fordi det ikke engang klarer å svelge sitt eget spytt.

Barnet har ofte hvesende pusting, høy feber og nedsatt almentilstand. Blåaktig farge på tunge eller huden kan tyde på surstoffunderskudd hos barnet.

Dette er et alvorlig faretegn på truende kvelning.

Komplikasjoner

Komplikasjoner

Strupelokkbetennelse er i seg selv en livstruende tilstand på grunn av faren for fullstendig tilstopning av luftveiene.

Lege eller ambulanse må kontaktes øyeblikkelig.

Kontakte lege

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre ved strupelokkbetennelse?

Dersom du mistenker akutt strupelokkbetennelse hos barnet ditt, må du kontakte ambulansesentral eller lege øyeblikkelig

Ikke forsøk å kikke inn i munnen på barnet.

Ikke legg barnet ned da dette kan forverre barnets tilstand og føre til kvelning.

Barnet har sannsynligvis inntatt den stillingen som gir det best luftpassasje, slik at barnets stilling ikke skal endres. Barnet må fraktes til sykehus, hvor undersøkelse av strupelokket vil bli gjort under oppsyn av anestesilege.

I verste fall må barnet intuberes, det vil si få en tube ned forbi strupelokket og ned i luftrøret, for å sikre adekvat lufttilførsel.

I tillegg vil barnet få antibiotika i store doser intravenøst på sykehuset.

Forebygging

Ved å vaksinere barnet ditt med HiB-vaksine vil du beskytte barnet ditt mot den viktigste årsaken til akutt strupelokkbetennelse . Dette har sannsynligvis reddet mange barneliv i Norge.