Svimmelhetsanfall hos barn

Video: Svimmelhetsanfall hos barn

Hva er...

Hva er svimmelhetsanfall hos barn?

Større barn kan ha anfall med svimmelhet tilsvarende det en ser hos voksne. Anfallene kan ha ulike årsaker.

Førskolebarn kan ha gjentatte episoder med tilsynelatende akutt svimmelhet uten kjent årsak.

Årsaker til svimmelhetsanfall

Hos barn vil akutte svimmelhetsanfall kunne opptre i forbindelse med luftveisinfeksjoner forårsaket av ulike virus.

Dersom viruset angriper likevektsorganet i det indre øret, vil barnet oppleve svimmelhet særlig når det beveger på hodet.

I tillegg vil barnet ofte oppleve kvalme og brekninger.

Enkelte virus kan også affisere lillehjernen og medføre en ustø og sjanglete gange hos barnet i tillegg til svimmelhet.

Hos de minste barna kan gjentatte akutte svimmelhetsanfall ha en ukjent årsak, men en del av disse barna utvikler migrene seinere slik at anfallene oppfattes som en barnemigrenevariant.

 

Symptomer

Symptomer ved svimmelhetsanfall

Svimmelhet oppleves enten som om omgivelsene ”går rundt” (rotatorisk svimmelhet) eller ”gynger” (nautisk svimmelhet).

Mindre barn som ikke kan beskrive dette, vil virke redde, de vil klamre seg til foreldrene eller legge seg ned på bakken så lenge anfallet står på.

Av og til kan de bli bleke i huden, se lidende ut og bli stille, noen ganger observeres hurtige horisontale øyebevegelser eller det som vi kaller nystagmus.

Akutt svimmelhet kan også være ledsaget av kvalme og brekninger, eventuelt feber og tegn på øvre luftveisinfeksjon med snue og litt hoste.

Komplikasjoner ved svimmelhetsanfall

Dersom svimmelheten har kommet gradvis og uten kjent årsak og dersom det er ledsagende symptomer i form av ustøhet, falltendens og koordinasjonsvansker, bør barnet utredes av lege med tanke på sykdom i sentralnervesystemet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet er svimmelt?

Dersom barnet ditt er plaget med gjentatte svimmelhetsanfall, må du kontakte lege for å få barnet utredet med tanke på å finne årsak til plagene.

Ved et akutt svimmelhetsanfall hos barnet ditt bør du berolige barnet, legge det ned i fanget ditt og være hos det til anfallet er over, dvs. ofte i løpet av 1-2 minutter.

Forebygging

Det er ikke mulig å forebygge akutte svimmelhetsanfall hos barn.