Ulcerøs kolitt

Video: Ulcerøs kolitt

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er ulcerøs kolitt?

Ulcerøs kolitt hos barn er en kronisk betennelsestilstand i tarmen av ukjent årsak.

Ved ulcerøs kolitt er tykktarmen og endetarmen affisert.

Sykdommen har et varierende klinisk bilde med bedre og dårligere faser.

Årsaker til ulcerøs kolitt hos barn

Årsaken til ulcerøs kolitt er ukjent, men det foreligger sannsynligvis en arvelig disposisjon.

Ulcerøs kolitt kan debutere når som helst i barnealderen eller først i voksenalder.

Symptomer og funn ved ulcerøs kolitt

Den kroniske betennelsen i tykktarmen og endetarmen medfører sårdannelse og blødning fra slimhinnen.

Hovedsymptomet ved ulcerøs kolitt er derfor blødende diaré.

I tillegg vil pasienten ofte ha magesmerter, ømhet i buken, kvalme, nedsatt appetitt og vekttap.

Komplikasjoner ved ulcerøs kolitt

Bakterielle infeksjoner i den betente tarmen kan føre til feber og sykdomsfølelse. I motsetning til Crohns sykdom gir ulcerøs kolitt sjelden malabsorpsjon og underernæring.

I sjeldne tilfeller kan vi ved ulcerøs kolitt få en betydelig oppblåsing av hele tykktarmen. Pasienten blir da akutt dårlig, og lege må kontaktes øyeblikkelig.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre hvis barnet har ulcerøs kolitt?

Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha ulcerøs kolitt, bør du kontakte lege for videre undersøkelser.

Legen vil ofte henvise barnet til en barneavdeling dersom han deler din mistanke. På sykehuset vil det bli tatt blodprøver, røntgenundersøkelser og kikkeundersøkelser i tarmen, oftest i form av en kolonoskopi, det vil si en undersøkelse av tykktarmen (kolon).

Dersom diagnosen bekreftes, vil barnet bli behandlet med betennelsesdempende medisin, enten gitt lokalt i tarmen via klystér eller som tabletter.

Ved akutte oppbluss av tilstanden kan sykehusinnleggelse med intravenøs behandling bli aktuelt.

Dersom medisiner ikke klarer å holde sykdommen i sjakk, kan det være aktuelt med kirurgisk fjernelse av tykktarmen.

Forebygging

Forebygging av ulcerøs kolitt

Barn med ulcerøs kolitt kan ha gjentatte oppbluss med forverrelse av sykdommen.

Det er viktig at du følger med på barnets sykdomsforløp og tar raskt kontakt med lege dersom sykdommen forverrer seg.

En barnelege som er spesialist i tarmsykdommer hos barn, bør følge opp barnet med regelmessige kontroller.

Sørg for at barnet får en god ernæring. Det kan være lurt å ha kontakt med en ernæringsfysiolog som kan hjelpe deg med dette.