Urinveisinfeksjon hos barn

Video: Urinveisinfeksjon hos barn
Animasjonen viser urinveiene hos et barn, samt hva urinveisinfeksjon er.

Hva er...

Hva er urinveisinfeksjon hos barn?

Urinveisinfeksjon er en betennelse i urinveiene forårsaket av bakterier.

Urinveisinfeksjon hos barn er vanligere hos jenter enn hos gutter.

Dersom infeksjonen affiserer urinrør og blære, kaller vi det en nedre urinveisinfeksjon eller blærekatarr.

Dersom infeksjonen affiserer urinleder, nyrebekken eller nyrevev, kaller vi det en øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse

Årsaker til urinveisinfeksjoner hos barn

Urinveisinfeksjon skyldes ulike typer bakterier.

Vanligst er tarmbakterier som E.Coli og Proteus.

Hos jenter er avstanden fra endetarmsåpningen til urinrørsåpningen svært liten slik at tarmbakterier lettere kan infisere urinveiene enn hos gutter.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved vondt ved vannlating?

Symptomer

Symptomer ved urinveisinfeksjon hos barn

De vanligste symptomene ved en nedre urinveisinfeksjon er svie og smerter ved vannlating, i tillegg må barnet ofte late vannet hyppig i små porsjoner.

Barn som tidligere har vært tørre, vil kunne begynne å småskvette i buksen.

Andre symptomer er lave magesmerter.

Ved en øvre urinveisinfeksjon vil barnet ofte ha feber og nedsatt almentilstand.

Andre symptomer er diaré og oppkast, irritabilitet og ryggsmerter.

Urinen kan lukte stramt eventuelt være blodtilblandet.

Komplikasjoner ved urinveisinfeksjon hos barn

En blærekatarr er en ufarlig tilstand, mens en nyrebekkenbetennelse kan skade nyrevevet.

Enkelte barn kan være disponerte for gjentatte urinveisinfeksjoner på grunn av små anatomiske feil i urinveiene.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved vondt ved vannlating?

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har urinveisinfeksjon?

Dersom du mistenker at barnet ditt har en urinveisinfeksjon, bør du oppsøke lege.

Ta med en fersk urinprøve av barnet til legen.

Urinprøve av små barn tas enklest som en såkalt poseprøve.

Du får kjøpt slike urinposer på apoteket.

Legen vil undersøke urinprøven for å se etter bakterier og tegn på betennelse.

En dyrkningsprøve av urinen vil kunne gi svar på hva slags bakterie som er årsak, og dermed også hvilket antibiotikum som er virksomt.

Legen vil også ut fra sykdomsbildet og barnets alder og kjønn vurdere om barnet skal utredes videre på sykehus.

Barn med tegn på nyrebekken-betennelse bør innlegges på sykehus for behandling.

Selv kan du gi barnet smertestillende medisin, i tillegg bør det drikke mye.

Forebygging av urinveisinfeksjon hos barn

Boblebad og bruk av tettsittende tøy kan være årsak til urinveisinfeksjon hos disponerte barn.

Jenter bør læres opp til å tørke seg forfra og bakover ved toalettbesøk, slik at ikke bakterier fra endetarmen føres inn mot skjeden.

Enkelte barn går og holder seg og tisser sjelden.

Dette øker risikoen for urinveisinfeksjon.

Stimuler barnet ditt til gode toalettvaner.

Klikk her for å prøve vår symptomsjekker: Når kontakte lege ved vondt ved vannlating?