Utslett

Video: Utslett
Videoen viser et barn med elveblest. Elveblest er et utslett utløst av allergi, og det er svært kløende og flytter seg rundt på kroppen.

Hva er...

Generelt om utslett hos barn

Sammen med feber og smerter er utslett den hyppigste årsaken til at småbarnsforeldre oppsøker lege for barna sine.

Utslett vil i de aller fleste tilfeller representere en ufarlig tilstand for barnet, men av og til kan utslett være et faresignal.

Dersom barnet er i god almentilstand og ikke har andre symptomer, kan du ofte se an situasjonen noen dager. Mange typer utslett vil da forsvinne.

Er utslettet ledsaget av svært høy feber, pustebesvær, oppkast eller nedsatt almentilstand, bør du rådføre deg med lege.

Det er ofte vanskelig å beskrive et utslett over telefon. I tillegg vil en type utslett kunne ha ulike årsaker. Det er derfor ofte lurt å la legen vurdere utslettet selv.

Allergiske lidelser hos barn

Elveblest

Elveblest eller urticaria er den vanligste allergiske hudreaksjonen.

I om lag halvparten av tilfellene vet man årsaken til utslettet, og de vanligste årsakene er reaksjon på fødemiddel, for eksempel egg, appelsin, fisk, nøtter, reaksjon på inhalerte stoffer, for eksempel pollen og husstøvmidd, eller reaksjon på medikamenter.

Andre årsaker til elveblest er kulde og varme, infeksjoner, syntetiske stoffer, som deodorant, parfyme og talkum, og psykiske faktorer.

Elveblest er ofte en akutt tilstand hvor utslettet kommer raskt, sprer seg rundt på kroppen med ledsagende kløe for så å forsvinne igjen i løpet av timer til få dager

Elveblest i seg selv er ufarlig, men av og til kan den allergiske reaksjonen bli kraftig med ledsagende svelge- og pustebesvær pga opphovning av slimhinnene i munnen og luftveiene. En slik straks-allergisk reaksjon er en farlig tilstand, og lege bør kontaktes omgående.

Du kan lese mer og se video av barn med elveblest her.

Legemiddelutløst utslett

Dersom barnet ditt får et utslett, bør du alltid tenke på om utslettet kan være en reaksjon på medisiner som barnet tar. Legemidler som for eksempel penicillin og andre antibiotika, kan gi ulike typer utslett og således imitere de fleste hudsykdommer. Legemiddelutløste utslett skyldes en allergisk reaksjon på medisinen, og du må da ta kontakt med lege. Medisineringen må ofte avsluttes.

Video: Slik ser et legemiddelutløst utslett ut

Utslett ved forgiftninger

Dersom barn har fått i seg giftige stoffer eller fått de på huden, kan barnet få ulike typer utslett. Giftige planter kan for eksempel gi væskende utslett med blæredannelse i huden. Dersom barnet har et utslett forårsaket av forgiftning, vil barnet ofte også ha andre tegn på forgiftning, som kvalme, oppkast, pustebesvær og nedsatt bevissthet.

Eksem hos barn

Atopisk eksem

Atopisk eksem er et kronisk hudutslett som rammer barn med en tørr hudtype og hvor det ofte er allergi i familien. Utslettet er oftest tørt og kløende, huden blir rød og irritert, eventuelt med væskedannelse.

Kloring på grunn av kløen kan medføre sprekker og sårdannelse med infeksjon i huden.

Utslettet kan affisere hele kroppen, men finnes vanligvis i ansiktet, i hodebunnen og på halsen hos de minste barna. Hos større barn finner en eksemforandringene særlig i knehasene og i albuegropene. Ved langvarig eksem blir huden fortykket med arr.

Du kan lese mer, samt se video og bilder av barn med atopisk eksem her.

Seborrhoisk eksem

Seborrhoisk eksem rammer barn under 2 år og særlig barn i de første levemåneder. Årsaken er ukjent, men synes å være en forstyrrelse i talg- og svetteproduksjonen i huden. I motsetning til atopisk eksem er utslettet lite kløende.

Utslettet er tørt og består av røde, lett flassende elementer. I hodebunnen kan barnet få gullige skorper, også kalt melkeskorper. Som oftest, forsvinner utslettet etter noen måneder. Seborrhoisk eksem er særlig lokalisert til ansiktet, halsen, armhuler og bleieregionen

Du kan lese mer, samt se video og bilder av barn med seborrhoisk eksem her. 

Kontakteksem

Kontakteksem oppstår på grunn av at visse stoffer, som nikkel, kosmetikk, kremer og vaskemidler, kan gi en irritasjon i huden. Kontakteksem sees sjelden hos barn under 12 år. Huden blir hissig rød med sprekkdannelse og flassing på de stedene av huden som har vært i kontakt med stoffet som det reageres på. Utslettet er ofte kløende, men kan også være væskende med blemmer.

Bleieeksem

Bleieutslett er et irritasjonsutslett som oppstår i bleieregionen når huden blir fuktig, klam og irritert på grunn av urin og avføring. Huden blir rød og sår med sprekkdannelse og kan dermed lett bli infisert av hudbakterier og sopp som forverrer utslettet.

Generelle infeksjoner hos barn

Røde hunder og meslinger

Røde hunder og meslinger er blitt sjeldne sykdommer i Norge pga vaksinasjonsprogrammet hvor alle barn vaksineres mot disse sykdommene ved 15 måneders alder og på nytt i 12-13 års alder.

Begge sykdommene skyldes et virus. I tillegg til et generalisert utslett bestående av makler og papler vil barnet ha feber, nedsatt almentilstand og luftveissymptomer.

Luftveisinfeksjoner med utslett

Utslett er et vanlig symptom ved en rekke luftveisinfeksjoner forårsaket av virus.

Utslettet kan variere i intensitet og i utbredelse. Barnet er ofte lite besværet av utslettet, og det er sjelden nødvendig med noen behandling.

 • Ved vannkopper starter utslettet som røde flekker i ansiktet og på kroppen. Flekkene utvikler seg til væskefylte blærer eller vesikler med klart innhold. Det går ofte hull på blærene, som så blir skorpebelagte. Vannkopper er lett å kjenne igjen da huden utenom vesiklene er normal, i tillegg har barnet feber og luftveissymptomer. Barnet kan også få blemmedannelse inne i munnen og på slimhinnene i underlivet. Ofte er det flere i nærområdet som er smittet, eller som nylig har gjennomgått sykdommen. Utslettet er svært kløende, og det er fare for infeksjon med bakterier i utslettet når barnet klør seg. Infeksjon med bakterier kan lede til sårdannelse og arr. Det dannes nytt utslett i noen dager, deretter går det ca 1 uke før alt utslettet har tørket inn, og barnet ikke lenger representerer noen smittefare.

Slik er utslettet ved vannkopper 

 • Ved skarlagensfeber har barnet en bakteriell infeksjon med streptokokker. Barnet har som oftest halsbetennelse med høy feber. Utslettet starter på kroppen som en rødme og med små nupper i huden. Utslettet starter på halsen og i ansiktet og sprer seg nedover kroppen. Området rundt munnen er ofte spart og virker derfor blekt. Etter 5-6 dager forsvinner utslettet, og barnet begynner ofte å flasse, spesielt på fingertuppene. Ved mistanke om skarlagensfeber bør du kontakte lege, slik at barnet kan få antibiotika, oftest en penicillinkur. 

Slik er utslettet ved skarlagensfeber

 • Mononukleose eller "kyssesyke", som er en virusinfeksjon, rammer ofte litt større barn og ungdom. Barnet har som oftest halsbetennelse med betydelig svelgbesvær, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Utslettet er ukarakteristisk, blekrødt og særlig lokalisert til kroppsbolen. Du kan lese mer om mononukleose i sykdomsdelen av programmet. 

Fjerde barnesykdom

Den såkalte fjerde barnesykdom, 3 dagers feber eller exanthema subitum, som sykdommen også kalles, er en virussykdom. Det typiske ved sykdommen er at utslettet kommer når feberen forsvinner. Barnet har da hatt høy feber i 3-4 dager og få eller ingen andre symptomer. Utslettet er ukarakteristisk, blekt rosa og er mest utbredt på halsen og på brystet. Utslettet klør ikke og avblekes ved trykk. Det forsvinner i løpet av 1-2 dager.

Les mer om, samt se video av barn med fjerde barnesykdom her

Femte barnesykdom

Femte barnesykdom er også en virussykdom, som starter med lette forkjølelsessymptomer og feber. Utslettet kommer først etter ca 1 uke, og det mest karakteristiske er kraftig rødme i kinnene med blekhet rundt munnen. Sykdommen kalles derfor også for "ørefik"-sykdom. Hos noen barn sprer utslettet seg nedover på kroppen, men håndflater og fotsåler blir ofte spart. Utslettet kan være kløende og varer i 1-3 uker. 

Slik er utslettet ved femte barnesykdom

Hånd, fot og munnsykdom

Hånd, fot og munnsykdom er en virussykdom som oftest ses hos barn under 4 år, og som gir små væskefylte blærer eller blemmer i munnen, på fingrene, på håndbaken og på fotryggen. Sykdommen gir lett feber, og blemmene i munnen kan føre til vansker med å spise for barnet. Sykdommen går vanligvis over av seg selv i løpet av få dager, men munnsårene kan holde seg lenger.

Se video av gutt med hånd, fot og munnsykdom 

Borreliose

Ved borreliainfeksjon eller borreliose forårsaket av flåttbitt ses ofte et karakteristisk ringformet utslett, som oftest starter på det stedet hvor flåtten bet seg fast. Utslettet kommer gjerne 3-30 dager etter bittet. Utslettet sprer seg utover i huden, men har klare grenser mot normal hud, det klør og er varmt. Utslettet varer vanligvis i ca 3 uker. I tillegg til utslett kan barnet ha andre symptomer som nedsatt almentilstand, lett feber, hodepine og leddsmerter.

Slik ser utslettet ut ved Borreliose

Kviser

Kviser er en vanlig hudlidelse hos ungdom og har å gjøre med den økte talgproduksjonen som skjer ved puberteten. Når hårfolliklene tettes av talg og døde hudceller, dannes hvitlige knuter i huden, som så blir svarte når de når hudoverflaten. Dette kalles komedoner.

Når veggene i tettede hårfollikler brister, oppstår lokale betennelsesreaksjoner med hevelse, varmeøkning og rødme. Vi får det som vi kaller kviser, særlig i ansiktet, i nakkeregionen, på øvre del av brystet og på ryggen. Kvisene kan sitte helt overfladisk ytterst i huden eller dypere ned.

Lokaliserte hudinfeksjoner hos barn

Sårinfeksjon

Sårinfeksjon eller pyodermi oppstår når et sår forårsaket av hudirritasjon, kløe, kutt, bitt etc., blir infisert av bakterier som enten finnes på hudoverflaten, på slimhinner eller blir tilført utenfra.

Såret blir rødt og væskende, ofte med puss og etter hvert gullige skorper. Huden rundt såret blir hoven og øm å ta på pga betennelsesreaksjonen.

Barnet kan få hevelse av lymfeknutene i området og eventuelt feber og påvirket almentilstand.

Dersom barnet klør på såret, vil bakteriene kunne spres på huden og gi opphav til nye sår. 

Brennkopper

Brennkopper eller impetigo er en spesiell type sårinfeksjon med bakterier av typen streptokokker eller stafylokokker. Utslettet starter oftest som ett sår som blir infisert med bakterier. Såret blir rødt og væskende, ofte med puss og etter hvert gullige skorper. Dersom barnet klør på såret, vil bakteriene kunne spres på huden og gi opphav til stadig nye sår.

Brennkoppene er vanligvis lokalisert i ansiktet og på fingrene, men kan også finnes andre steder på kroppen. Sårene utvikler seg i løpet av få dager og varer i 4-6 dager før de blir skorpebelagt og etter hvert tørker inn. 

Slik ser brennkopper ut

Rosen

Rosen eller erysipelas er en lokalisert hudinfeksjon med bakterier av typen streptokokker. Huden blir hoven, varm og rød i et begrenset område med skarp avgrensning mot frisk hud. Ofte finner en ikke noen åpenbar inngangsport i huden for bakteriene. Av og til kan det være ledsagende feber og nedsatt almentilstand. 

Sopputslett

Sopputslett er en spesiell type sårinfeksjon forårsaket av særlig to typer sopp, tinea og candida. Tineainfeksjonen kalles også ringorm da utslettet ofte er ovalt eller ringformet med en kløende, skjellende og lett opphovnet kant rundt og mer normalt utseende hud i midten. Utslettet kan finnes i hodebunnen, i ansiktet eller på kroppen. Candidainfeksjonen kan forekomme som et glinsende rødt utslett i bleieregionen, i kroppsfolder hvor det lett blir fuktighet, for eksempel under haken på spedbarn, eller som det vi kaller fotsopp. Fotsopp er oppsprukket hud mellom tærne, ledsagende kløe og noen ganger også misfarging av negler.

Skabb

Skabb er en hudinfeksjon forårsaket av skabbmidd. Hunnmidden borrer ganger i huden, spesielt mellom fingrene, i håndleddsregionen og i armhulen. Spedbarn kan også ha det i håndflater og på fotsåler. Skabb gir intens kløe, som igjen fører til sårdannelse, blemmer, skorper og mulighet for sårinfeksjon med bakterier. Av og til kan en se små, grå blyantstrek tykke ganger etter midden. 

Hodelus

Hodelus er et blodsugende insekt som legger egg festet til hodehårene. Eggene klekkes etter ca 1 uke.

Hodelus gir intens kløe i håret og i hodebunnen. Lusa finnes særlig i nakken, bak ørene og i hårfestet ved issen og kan sees ved bruk av en såkalt lusekam og forstørrelsesglass. 

Slik ser hodelus ut

Vorter

Vorter er en vanlig virussykdom i huden hos barn. Vortene kan være av flere typer og finnes enkeltvis eller i grupper, som oftest på fingre, hender og føtter. Vanlige vorter har ofte en hard og ru overflate og står litt opp fra hudoverflaten, mens fotvorter finnes i fotsålen og blir flattrykte på grunn av barnets kroppsvekt. Vorter forsvinner som regel av seg selv uten behandling, men de kan komme tilbake.  

Mollusker

Mollusker er også et vanlig utslett hos barn. Utslettet arter seg som små "nupper" (follikler) eller knuter som hever seg opp fra hudoverflaten. Diameteren er 2-5 mm. Fargen på knutene kan være fra blekrød, hudfarget til gråhvit eller gulaktig.

Sentralt har elementene en liten fordypning. De kan være ømme eller klø, slik at barnet kan klore hull med fare for infeksjon. Molluskene finner en over hele barnets kropp, de kan være enkeltstående eller opptre i grupper. Mollusker kan forsvinne uten behandling etter noen få uker eller vedvare i flere år.

Barn med mollusker 

Hjemmetiltak

Tiltak og råd - Utslett

 • Ved bakterielle hudinfeksjoner kreves antiseptisk eller antibakteriell behandling. Som oftest er det tilstrekkelig med lokalbehandling. 

 •  Ved eksem er det viktig å huske at det er den tørre huden som disponerer for kløe. Hyppig bruk av fuktighetskremer og oljebad vil mykgjøre huden og forebygge eksemdannelse. 

 • Barn med atopisk eksem kan få mer eksem av visse matvarer. Forsøk å finne ut hvilke disse er og unngå dem i kosten til barnet. 

 • Barnehuden er tynn og sart. Det et viktig å unngå sterke stoffer som vaskemidler og parfymer, som kan irritere huden og gjøre den mer utsatt for skade og utslett. For mye hudvask med såpe vil fjerne hudens naturlige beskyttende fettlag. 

 • Dersom barnet ditt har elveblest, bør du forsøke å finne ut hva som kan ha utløst utslettet. Unngå deretter at barnet ditt kommer i kontakt med dette allergenet dersom mulig. 

 •  Ved eksem, elveblest og andre kløende hudlidelser vil behandling med antihistamin virke dempende på symptomer og utslett. Nattlig hudkløe kan unngås ved å gi barnet antihistamin som sovemedisin. 

 •  Kalde omslag og klibad vil også hjelpe på utslett som klør.

 •  Klipp fingerneglene på barnet korte for å forebygge kloring og derav fare for sårinfeksjon. 

 •  Hyppig bleieskift vil forebygge bleieutslett.

Når kontakte lege

Når bør du kontakte lege ved utslett?

Det er vanskelig å gi noen helt eksakte råd om når du bør kontakte lege dersom barnet ditt har fått et utslett. Dette vil avhenge av en rekke forhold.

Hvor raskt kom utslettet?

Er det lokalisert eller er det generalisert over hele kroppen?

Hvor plaget er barnet av utslettet?

Har barnet andre symptomer eller tegn på sykdom?

Hvordan er barnets almentilstand?

Her en en liste med symptomer/situasjoner der du bør kontakte lege:

 • Dersom barnet er tydelig påvirket med nedsatt almentilstand. 

 • Dersom barnet i tillegg til utslettet har høy feber, oppkast eller intens hudkløe. 

 • Ved mistanke om hudblødninger. 

 • Dersom du tror at utslettet er infisert av bakterier eller sopp. 

 • Dersom du mistenker at barnet ditt kan ha borreliose. 

 • Dersom barnet ditt har uttalt akne eller kviser, og det ikke har hjulpet med behandling med reseptfrie medisiner. 

 • Dersom du mistenker at allergi er årsak til utslettet. 

 • Ved legemiddelutløst utslett. 

 • Elveblestutslett med samtidig opphovning i ansiktet og eventuelt ledsagende pustebesvær er en dramatisk og farlig situasjon som krever legetilsyn øyeblikkelig. 

 • Dersom utslettet ligger inn mot eller affiserer øynene. 

 • Dersom utslettet har vart i over 1 uke.